9:25:22 AM 1398 / 05 / 30
   

   


سایت مقام معظم رهبری
سایت ریاست جمهوری
پایگاه اطلاع رسانی دولت
وزارت بهداشت
پرتال مردم
پرتال استان اصفهان

 

اخبار معاونتسمینارها و همایش هااخبار دانشگاهPhD by Researchکمیته تحقیقات دانشجویی

 

--1398 / 05 / 08  -12:19 تعداد مشاهدات :99


--1398 / 05 / 07  -12:52 تعداد مشاهدات :77


--1398 / 05 / 07  -12:18 تعداد مشاهدات :61


--1398 / 04 / 30  -12:16 تعداد مشاهدات :91


--1398 / 04 / 30  -11:22 تعداد مشاهدات :67


--1398 / 04 / 26  -11:39 تعداد مشاهدات :82


--1398 / 04 / 19  -12:20 تعداد مشاهدات :141


--1398 / 04 / 16  -7:59 تعداد مشاهدات :146

در بین واحدهای توسعه تحقیقات بالینی تیپ 2

--1398 / 04 / 12  -12:35 تعداد مشاهدات :94

ویژه اعضای هیات علمی و کارشناسان گروه های آموزشی دانشکده بهداشت

--1398 / 04 / 10  -7:34 تعداد مشاهدات :111

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

 

 

 

 

 

 

 

 
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله در نظر دارد:

--1398 / 03 / 26  -11:24 تعداد مشاهدات :91

دانشگاه علوم پزشکی ایران در نظر دارد:

--1398 / 03 / 26  -10:19 تعداد مشاهدات :90

دانشگاه علوم پزشکی گیلان در نظر دارد:

--1398 / 03 / 22  -9:14 تعداد مشاهدات :80

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در نظر دارد:

--1398 / 03 / 18  -9:12 تعداد مشاهدات :70

دانشگاه علوم پزشکی البرز در نظر دارد:

--1398 / 03 / 11  -8:11 تعداد مشاهدات :92

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در نظر دارد:

--1398 / 02 / 29  -9:26 تعداد مشاهدات :94

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در نظر دارد:

--1398 / 02 / 29  -8:8 تعداد مشاهدات :96

دانشگاه علوم پزشکی شیراز در نظر دارد:

--1398 / 02 / 29  -7:55 تعداد مشاهدات :105

 
ویژه دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی

--1398 / 04 / 10  -6:50 تعداد مشاهدات :54

ویژه اساتید علوم بالینی

--1398 / 04 / 10  -6:49 تعداد مشاهدات :45


--1398 / 03 / 18  -8:20 تعداد مشاهدات :66

کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند:

--1398 / 02 / 15  -10:13 تعداد مشاهدات :120

کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند:

--1398 / 02 / 15  -10:11 تعداد مشاهدات :104

کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند:

--1398 / 02 / 08  -12:36 تعداد مشاهدات :142


--1398 / 01 / 20  -9:39 تعداد مشاهدات :142

نتایج دومین طرح MedIdeaکمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه اعلام شد.

--1397 / 10 / 23  -9:14 تعداد مشاهدات :227


--1397 / 10 / 08  -13:23 تعداد مشاهدات :227


--1397 / 09 / 07  -15:1 تعداد مشاهدات :290

قابل توجه تمامی دانشجویان

--1397 / 08 / 05  -13:23 تعداد مشاهدات :252


--1397 / 07 / 04  -11:49 تعداد مشاهدات :404