7:41:36 PM 1396 / 08 / 28
   

   


سایت مقام معظم رهبری
سایت ریاست جمهوری
پایگاه اطلاع رسانی دولت
وزارت بهداشت
پرتال مردم
پرتال استان اصفهان

 

اخبار معاونتسمینارها و همایش هااخبار دانشگاهPhD by Researchکمیته تحقیقات دانشجویی

 
دسترسی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مجلات Emeraldفراهم شد...

--1396 / 08 / 27  -10:22 تعداد مشاهدات :8

دسترسی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مجلات JAMA فراهم شد...

--1396 / 08 / 27  -8:42 تعداد مشاهدات :12

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در نظر دارد...

--1396 / 08 / 25  -9:43 تعداد مشاهدات :67

از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام گردید.

--1396 / 08 / 25  -10:56 تعداد مشاهدات :58


--1396 / 08 / 22  -13:47 تعداد مشاهدات :26

دسترسی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مجلات Cambridge فراهم شد

--1396 / 08 / 22  -10:57 تعداد مشاهدات :24


--1396 / 08 / 20  -10:11 تعداد مشاهدات :23


--1396 / 08 / 20  -7:54 تعداد مشاهدات :50


--1396 / 08 / 14  -10:45 تعداد مشاهدات :93

21-24 آبان ماه دانشگاه تهران

--1396 / 08 / 11  -10:54 تعداد مشاهدات :49

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

 

 

 

 

 

 

 

 
دانشگاه علوم پزشکی همدان در نظر دارد ......

--1396 / 03 / 23  -10:45 تعداد مشاهدات :386

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در نظر دارد.........

--1396 / 03 / 23  -10:10 تعداد مشاهدات :346

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

--1396 / 03 / 16  -13:33 تعداد مشاهدات :349

دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد اعلام کرد.........

--1396 / 03 / 03  -12:52 تعداد مشاهدات :366

دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعلام کرد.........

--1396 / 02 / 16  -11:35 تعداد مشاهدات :412

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعلام کرد.........

--1395 / 12 / 17  -9:14 تعداد مشاهدات :694

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اعلام کرد.........

--1395 / 12 / 17  -8:18 تعداد مشاهدات :626

دانشگاه علوم پزشکی کردستان اعلام کرد.........

--1395 / 12 / 14  -11:7 تعداد مشاهدات :641

 
کمیته تحقیقات دانشجویی با همکاری مرکز رشد دانشگاه برگزار می کند..

--1396 / 07 / 18  -13:36 تعداد مشاهدات :85

قابل توجه کلیه شرکت کنندگان در کنگره دانشجویی قزوین

--1396 / 07 / 12  -13:35 تعداد مشاهدات :97

کمیته تحقیقات دانشجویی اعلام کرد...

--1396 / 07 / 12  -13:30 تعداد مشاهدات :97

کمیته تحقیقات دانشجویی اعلام کرد...

--1396 / 07 / 11  -8:17 تعداد مشاهدات :97