8:14:38 PM 1402 / 01 / 05
 

شرح وظایف کمیته ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت

·      بررسی و تصویب درخواست راه اندازی مراکز ثبت در دانشگاه از بعد ضرورت طراحی، اهداف، امکانسنجی، ذینفعان، چارچوب علمی، نتایج سلامت

·      ارائه مشاوره به مراکز تحقیقات در راستای راه اندازی و یا ارتقای برنامه ثبت بیماری

·      ارتقای دانش و مهارت مراکز تحقیقات در خصوص ثبت بیماری و پیامدسلامت در قالب برگزاری دوره های آموزشی

·      تدوین سیاست هایی برای مدیریت داده های نظام ثبت شامل جمع آوری و کیفیت داده ها

·      بررسی شرایط دسترسی به کلیه بانک های اطلاعات ثبت بیماری ها در داخل و خارج از کشور

·      تدوین تفاهم نامه ها همکاری مراکز ثبت با سایر موسسات داخلی و خارجی شامل تعیین حق مولف و اعتبار مرکز (Authorship & credit )، تعیین حق مالکیت ذهنی (Intellectual property)و قرارداد انتقال مواد و تجهیزات (MTA; Material transfer agreement)  با سازمان های مشارکت کننده در نظام ثبت بیماری

·      تدوین سیاست هایی برای دسترسی، توزیع و انتشار داده های نظام ثبت (مثلا استفاده از داده های مرکز توسط سایر سازمان ها، نحوه درج عنوان مرکز در مقالات مستخرج از داده های مراکز دانشگاه توسط سایر مراکز)

·      نظارت بر جنبه های اخلاقی نظام ثبت (محرمانگی و امنیت داده ها) و رضایت از بیماران

·      دریافت گزارش عملکرد سالیانه از مراکز ثبت دانشگاه و ارزیابی میزان تحقق اهداف

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر