8:20:52 AM 1402 / 01 / 01
 

شاخص CiteScore همانند شاخص IF است با این تفاوت که بر خلاف شاخص IF که یک دوره دوساله را در برمی گیرد ضریب تاثیر مجلات را در یک دوره سه ساله محاسبه می کند. این شاخص از طرف پایگاه SCOPUS منتشر می گردد.

برای آگاهی از وضعیت مجلات علوم پزشکی کشور بر حسب مقادیر CiteScore سال 2017 و چارک گروه موضوعی مربوطه اینجا کلیک کنید.

فهرست مجلات علمی پژوهشی نمایه شده وزارت بهداشت در بانک اطلاعاتی Scopus در هر لحظه از طریق آدرس  زیر قابل دسترس است. 

http://journals.research.ac.ir/scopus

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر