EN |
    ورود
   12:45:36 PM

به کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان خوش آمدید

1401 / 04 / 06
 

شماره استاندارد بین المللی کتابخانه مرکزی و پزشکی: IR-200620005

 
 

تاریخ به روز رسانی

1400/ 10 /20

 

سایت مقام معظم رهبری
سایت ریاست جمهوری ایران
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
سامانه الکترونیکی مردوم و دولت سامد
پرتال استان اصفهان

 
تعداد بازدیدهای امروز: 247
تعداد بازدیدکنندگان امروز: 186
 
      
 
 
مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی برگزار کرد...

--1401 / 01 / 07  -12:9 تعداد مشاهدات :74

مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی برگزار کرد...

--1401 / 01 / 07  -12:6 تعداد مشاهدات :66

مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی برگزار کرد...

--1401 / 01 / 07  -12:0 تعداد مشاهدات :67

مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی برگزار کرد...

--1401 / 01 / 07  -11:50 تعداد مشاهدات :69

مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی برگزار کرد...

--1401 / 01 / 07  -11:49 تعداد مشاهدات :66