EN |
    ورود
   8:58:57 AM

به کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان خوش آمدید

1400 / 05 / 14
 

شماره استاندارد بین المللی کتابخانه مرکزی و پزشکی: IR-200620005

 
 

تاریخ به روز رسانی

15/ 4/ 1398

 

سایت مقام معظم رهبری
سایت ریاست جمهوری ایران
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
سامانه الکترونیکی مردوم و دولت سامد
پرتال استان اصفهان

 
تعداد بازدیدهای امروز: 70
تعداد بازدیدکنندگان امروز: 63
 
      
 
 
مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی برگزار کرد...

--1400 / 05 / 03  -7:22 تعداد مشاهدات :10

مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی برگزار کرد...

--1400 / 04 / 27  -8:40 تعداد مشاهدات :16

مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی برگزار کرد...

--1400 / 04 / 14  -9:52 تعداد مشاهدات :21

مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی برگزار کرد...

--1400 / 04 / 05  -10:50 تعداد مشاهدات :27

مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی خبر داد...

--1400 / 04 / 02  -11:47 تعداد مشاهدات :28