EN |
    ورود
   7:06:18 AM

به کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان خوش آمدید

1400 / 07 / 04
 

شماره استاندارد بین المللی کتابخانه مرکزی و پزشکی: IR-200620005

 
 

تاریخ به روز رسانی

15/ 4/ 1398

 

سایت مقام معظم رهبری
سایت ریاست جمهوری ایران
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
سامانه الکترونیکی مردوم و دولت سامد
پرتال استان اصفهان

 
تعداد بازدیدهای امروز: 62
تعداد بازدیدکنندگان امروز: 60
 
      
 
 
مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی برگزار کرد...

--1400 / 06 / 20  -9:31 تعداد مشاهدات :15

مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی برگزار کرد...

--1400 / 06 / 13  -9:20 تعداد مشاهدات :18

مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی برگزار کرد...

--1400 / 05 / 23  -10:28 تعداد مشاهدات :36

مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی برگزار کرد...

--1400 / 05 / 03  -7:22 تعداد مشاهدات :52

مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی برگزار کرد...

--1400 / 04 / 27  -8:40 تعداد مشاهدات :54