7:20:59 AM 1402 / 01 / 01
 

در راستای برنامه عملیاتی دانشگاه وب سایت کتابخانه دیجیتالی بر اساس استانداردهای اعلامی به روز رسانی گردید.

در این به روز رسانی کلیه بانکهای اطلاعاتی بر اساس موضوعات طبقه بندی شد.

بخشهای مختلف این وب سایت نیز بر اساس نیاز به روزسانی و ویرایش گردید.

جهت استفاده از این وب سایت کلیک کنید.

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر