2:07:16 PM 1402 / 01 / 12
 

فراخوان دوره دکتری تخصصی پژوهشی

 

با عنایت به "قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در  دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور"مصوب 18/12/1394 مجلس شورای اسلامیو برگزاری آزمون متمرکز دکتریپژوهشی در خرداد ماه سال 1396 و پذیرش دانشجویان واجد شرایط ورودی مهر ماه، طبق جدول زیر اساتید راهنما، رشته ها و ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی مصوب کمیته دکتری پژوهشی این معاونت ، علام می گردد.

شایان ذکر است داوطلبان فقط در رشته های مورد تأیید اساتید راهنما طبق جدول پیوست امکان شرکت در آزمون را خواهند داشت.

 
مرکز تحقیقاتی استاد راهنما

h-Index

بر اساس پایگاه

Scopus

رتبه علمی مدرک

محور پژوهشی

مورد تائید

مصوبه کمیته
مرکز تحقیقات پرستاری تروما دکتر محسن ادیب حاج باقری 11 استاد phd پرستاری یک نفر
مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در بیمریهای متابولیک دکتر ذات الله عاصمی 13 دانشیار phd تغذیه یک نفر
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر