EN |
    ورود
   7:03:42 PM
1398 / 02 / 02
 
 

 
 
  
تعداد بازدیدهای امروز: 703
تعداد بازدیدکنندگان امروز: 496
 
      
مشخصات طرح های پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های اتوایمیون  

1- بررسی ارتباط سطح سرمی و میزان بیان ژن Mina 53 در سلولهای تک هسته ای خون محیطی با شدت بیماری لوپوس اریتماتوز سیستمیک

       دکتربتول زمانی, احسان دادگستر, حمید رضا شجاعی فر, دکتر حسن نیکویی نژاد, دکتر حسین اکبری

2-  طراحی نظام ثبت بیماران آرتریت روماتوئید در مرکز تحقیقات بیماری های اتوایمیون دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1394

دکتربتول زمانی, دکتر زهرا میدانی, دکتر کمال اصالت منش, دکتر مهرداد فرزندی پور

3-پاسخ بالینی ومتابولیکی به مکمل یاری سین بیوتیک دربیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید فعال

دکتر بتول زمانی, ذات اله عاصمی, حمید رضا گلکار

4- بررسی ارتباط بین سطح سرمی لپتین وادیپتو نکتین باشدت بیماری پسوریازیس

دکتر بتول زمانی, دکتر رضوان طلایی , دکترسید امیر حسن متینی

5- بررسی فراوانی عفونت ویروس پاپیلومای انسانی وآنتی بادی ضد اسپرم درمردان نابارور و ارتباط آن باکیفیت اسپرم در شهرستان کاشان درسال 1395

دکتراحمد پیروزمند, دکترزهرا واحد پور, دکتر مجتبی صحت, دکتر امیر حسین نادری سلیم

6- بررسی ارتباط  سطح پلاسمایی وادراری فاکتور نکروز دهنده توموری آلفا {TNF-a) با مراحل بیماری مزمن کلیوی    CKD)) دربیماران دیابت ملیتوس نوع 2

دکتر زهرا چیت سازیان, دکتر حمیدرضا گیلاسی, دکتر فروز فرزاد نژاد

7- بررسی فاکتور V  لیدن وپلی مورفیسم ژن C677T: MTHFR  وMTHFR:   A1298Cدربیماران مبتلا به ترومبوز وریدهای عمقی بیمارستان شهید بهشتی کاشان درسال 96-1395

دکتر مجید احسانی, دکترآیدا ایمانی, دکتر سید علیرضا مروجی, دکتر احمد پیروزمند

8- بررسی تاثیر آرام سازی بنسون برشدت خستگی وسلامت عمومی بیماران مولتیپل اسکلروزیس

ندا میرباقر, علیرضا شاهی, سعید میرحسینی

 

9- بررسی فراوانی یافته های کولونوسکوپی و علائم بالینی مرتبط با آن در بیماران مراجعه کننده به بخش اندوسکوپی بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های     1394-1389

دکتر عباس ارج, دکتر محسن رضوی زاده, دکتر حسین اکبری, حمید رضا باغشاهی, ابوالفضل زاهدی

10- مقایسه ی سطح سرمی اسیداوریک و پروتئین واکنشی Cبا حساسیت بالا (hs-CRP) در بیماران ST elevation myocardial infarction( STEMI)با بیماران non ST elevation acute coronary syndrome(NSTEACS)

دکتر نسرین قدک کار, دکتر بتول زمانی, دکترالهیار گلابچی, دکتر مجتبی صحت, مریم فخری

11- بررسی رابطه بین سطح سرمی GDF 15(Growth differentiation factor باشدت بیماری آرتریت روماتوئید

دکتر کمال اصالت منش, دکتر حسن نیکوئی نژاد, دکتر حسین اکبری, دکتر حمید رضافیاضی

12- بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم های پروموتورژن اینترلوکین 18 وخطر ابتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس

دکتر ابراهیم کوچکی, دکتر ابوالفضل زاهدی, فرهاد معصوم زاده جوزدانی, علی امان بنی, مهرداد فرخی, کیوان قدیمی, حسین اکبری

13- ارتباط سطح سرمی  اینترلوکین 6 بادرگیری ریوی دربیماران با اسکلروز سیستمیک پیشرونده

دکتر بتول زمانی, دکتر سید علیرضا مروجی, دکتر احمد پیروزمند, دکتر کلبه داری

14- بررسی یافته های کلینیکی وپاراکلینیکی وسیر بیماری در مبتلایان به بیماری های التهابی روده در شهرستان کاشان طی سالهای 1390 تا 1395

دکتر محسن رضوی زاده, دکتر عباس ارج, فاطمه بهزادی

15- مقایسه فراوانی پاسخ به درمان و عوارض احتمالی در بیماران آرتریت روماتوئید ، آرتریت پسوریاتیک و اسپوندیلیت انکیلوزان پس از دریافت Anti TNF-α

خانم دکتر بتول زمانی-   آقای دکتر کمال اصالت منش   منا سعیدی نژاد

  16- برررسی ارتباط سطح سرمی ومیزان بیان ژن TIPE 2  با بیماری پارکینسون
دکتر ابراهیم کوچکی - دکتر رضا دانشور - احسان دادگستر -امیدرضا تمتاجی-  -محمد بهنام-علیرضا زریباف- دکتر حسن نیکویی نژاد- دکتر حسین اکبری

17- بررسی مولکولی مسیر سیگنالینگ آپپتوز وابسته به Fasو ارتباط آن با بار سرمی ویروس EBV در بیماران مبتلا بهلوپوس اریتماتوز سیستمیک  فعال و غیر فعال

دکتر احمد پیروزمند, دکتر بتول زمانی, دکتر علی نجفی, سعاد غابشی

18- بررسی سطح سرمی پروکلسیتونین دربیماران با تب باعلت ناشناخته

دکتر بتول زمانی، دکتر موسوی