EN |
    ورود
   11:50:16 AM
1398 / 09 / 24
 
 

 
 
  
تعداد بازدیدهای امروز: 387
تعداد بازدیدکنندگان امروز: 284
 
      

فعالیت ها:

طرح های پژوهشی و پایان نامه ها

شماره ثبت طرح

عنوان

تاریخ تصویب

مجریان

94122

بررسی ارتباط  سطح سرمی ومیزان بیان ژن Mina53در سلولهای تک هسته ای خون محیطی با شدت بیماری لوپوس اریتماتوز سیستمیک

12/5/94

دکترزمانی

احسان دادگستر

95039

راه اندازی نظام ثبت بیماران آرتریت روماتویید در مرکز تحقیقات بیماری های اتوایمیون دانشگاه علوم پزشکی کاشان1394

 

23/9/94

دکترزمانی, دکترزهرا میدانی, دکتر کمال اصالت منش, دکتر مهرداد فرزندی پور

9576

بررسی ارتباط بین سطح سرمی لپتین وادیپو نکتین باشدت بیماری پسوریازیس

 

19/10/94

دکتر بتول زمانی, دکتر رضوان طلایی, دکتر سیدامیر حسن متینی

95038

بررسی فراوانی عفونت ویروس پاپیلومای انسانی وآنتی بادی ضد اسپرم درمردان نابارور وارتباط آن با کیفیت اسپرم در شهرستان کاشان درسال 1395

 

19/10/94

دکتر احمد پیروزمند,

دکتر زهراواحد پور, دکتر مجتبی صحت, دکتر امیر حسین نادری سلیم

95014

بررسی ارتباط  سطح پلاسمایی وادراری فاکتور نکروز دهنده توموری آلفا {TNF-a) با مراحل بیماری مزمن کلیوی    CKD)) دربیماران دیابت ملیتوس نوع

25/11/94

دکتر زهرا چیت سازیان, دکتر حمیدرضا گیلاسی, دکتر فروز فرزاد نژاد

95071

بررسی فاکتور V  لیدن وپلی مورفیسم ژن C677T: MTHFR  وMTHFR:   A1298Cدربیماران مبتلا به ترومبوز وریدهای عمقی بیمارستان شهید بهشتی کاشان درسال 96-1395

25/11/94

دکتر مجید احسانی, دکترآیدا ایمانی, دکتر سید علیرضا مروجی, دکتر احمد پیروزمند

96088

بررسی تاثیر آرام سازی بنسون برشدت خستگی وسلامت عمومی بیماران مولتیپل اسکلروزیس

25/11/94

ندا میرباقر, علیرضا شاهی, سعید میرحسینی

 

بررسی فراوانی یافته های کولونوسکوپی و علائم بالینی مرتبط با آن در بیماران مراجعه کننده به بخش اندوسکوپی بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های      1389 –1394

8/12/94

دکتر عباس ارج, دکتر محسن رضوی زاده, دکتر حسین اکبری, حمید رضا باغشاهی, ابوالفضل زاهدی

95094

مقایسه ی سطح سرمی اسیداوریک و پروتئین واکنشی Cبا حساسیت بالا (hs-CRP) در بیماران ST elevation myocardial infarction( STEMI)با بیماران non ST

8/12/94

دکتر نسرین قدک کار, دکتر بتول زمانی, دکترالهیار گلابچی, دکتر مجتبی صحت, مریم فخری

95154

بررسی رابطه بین سطح سرمی 15 GDF(Growth differentiation factor)باشدت بیماری آرتریت روماتوئید

18/2/95

دکتر کمال اصالت منش, دکتر حسن نیکوئی نژاد, دکتر حسین اکبری, دکتر حمید رضافیاضی

95153

بررسی ارتباط بین سطح سرمی IL-6بادرگیری ریوی دربیماران با اسکلروز سیستمیک پیشرونده

18/2/95

دکتر بتول زمانی, دکتر سید علیرضا مروجی, دکتر احمد پیروزمند

دکتر کلبه داری

 

بررسی یافته های کلینیکی وپاراکلینیکی وسیر بیماری در مبتلایان به بیماری های التهابی روده در شهرستان کاشان طی سالهای 1390 تا 1395

2/5/95

دکتر محسن رضوی زاده, دکتر عباس ارج, فاطمه بهزادی

 

مقایسه فراوانی پاسخ به درمان و عوارض احتمالی در بیماران آرتریت روماتوئید ، آرتریت پسوریاتیک و اسپوندیلیت انکیلوزان پس از دریافت Anti TNF-α

 

2/5/95

خانم دکتر بتول زمانی-   آقای دکتر کمال اصالت منش              

 

 

96056

بررسی مولکولی مسیر سیگنالینگ آپوپتوز وابسته به Fasو ارتباط آن با بار سرمی ویروس EBVدر بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک 

 

2/5/95

دکتر احمد پیروزمند, دکتر بتول زمانی, دکتر علی نجفی

 

95124

بررسی ارتباط سطح سرمی  و میزان بیان ژن TIPE2با بیماری پارکینسون

6/9/95

دکتر کوچکی - دکتر دانشور - احسان دادگستر -امیدرضا تمتاجی- محمد بهنام-علیرضا زریباف- دکتر حسن نیکویی نژاد- دکتر حسین اکبری

96084

بررسی  ارزش تشخیصی سطح سرمی پروکلسی تونین درتشخیص اتیولوژی تب با علت ناشناختهFUO) )    

 

6/9/95

دکتر بتول زمانی، دکترموسوی

96211

بررسی رابطه عفونت سیتومگالوویروس با میزان ابتلا به اسکیزوفرنی

2/11/95

دکتر احمد پیروزمند، دکتر فاطمه قریشی، دکتر مجتبی صحت، دکتر فاطمه عصاریان، زهرا دهقانی

96124

بررسی شیوع HPVژنیتال در زنان مراجعه کننده به کلینیک های تخصصی زنان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان جهت غربالگری پاپ اسمیر وعوامل موثر برآن درسال  1396 درکاشان

 

2/11/95

دکتر احمد پیروزمند، دکتر زهراواحد پور، دکتر فاطمه عطوف ، مهزاد ارمی، زهراهوشیار

 

بررسی اپیدمیولوژیک بیماران منوآرتریت مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی طی سال 1396

26/1/96

دکتر بتول زمانی،  دکتر فاطمه عطوف                        

 

بررسی ارتباط پاسخ به درمان بیماران مبتلا به ماستیت گرانولوماتوزایدیوپاتیک با یافته های بالینی و پاتولوژی در طی سال 1390 تا 1396                                                                                                        

 

26/1/96

دکتر بتول زمانی، دکترلیلا غفور، زهرا سادات زمانی، فاطمه عطوف      

 

               

96147

مقایسه دورژیم درمانی سه دارویی متوالی درریشه کن سازی هلیکو باکتر پیلوری در بیماران مبتلا به دیس پپسی

20/3/1396

دکتر فخرالدین صدر، دکتر سید علیرضا مروجی، ژاله دهقانی

96136

مقایسه اثر ترکیبی ریتالین وریسپریدون باریتالین دردرمان کودکان مبتلا به اختلال پیش فعالی، کمبود توجه

3/4/96

دکتر فاطمه عصاریان، دکتر فاطمه قریشی، دکتر حمید رضا گیلاسی، رضوان ساعی، سمیرا احمدیان

97077

بررسی ارتباط مصرف طولانی مدت مهار کننده پمپ پروتون (PPI) وهیپو منیزیمی در بیماران دچار ریفلاکس گاستروازوفاژیال

 ( GERD)

2/12/96

دکتر عباس ارج، دکتر حمید رضا گیلاسی، زینب قلعه تکی زاده

97055

بررسی اپیدمیولوژیک بیماران آرتریت روماتویید با استفاده از نظام ثبت اطلاعات بیماران در مرکز تحقیقات اتوایمیون دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال97-1396

4/6/96

دکتر بتول زمانی, دکتر کمال اصالت منش, دکتر فاطمه عطوف,دکترزهرامیدانی,دکترمهرداد فرزندی پور,علی محمد نیکفرجام,

دکتراحمد پیروزمند 

   نغمه عرب گورچویی          

 

بررسی یافته های بالینی وعوارض چشمی و پوستی هیدروکسی کلروکین و کلروکین در بیماران مبتلا به  آرتریت روماتوئید و لوپوس  در طی سال های 1382-1396

1/7/96

دکتر بتول زمانی، دکتر حسین اکبری، سمایی

 

97036

 

مقایسه تاثیر لووفلوکساسین و کلاریترومایسین  در درمان 4 دارویی حاوی بیسموت در ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری

8/2/97

دکتر عباس ارج

دکتر سید محسن رضوی زاده

دکتر سید علیرضا مروجی

دکتر مرضیه ملاییاردستانی                        

97133

بررسی تاثیر سالمترول،  تیوتروپیوم بروماید  و ترکیب آن ها در  بیماران مبتلا به تشدید حاد بیماری انسدادی  مزمن ریه

 

7/5/97

آقای دکتر محمد علی صبا، آقای دکتر گیلاسی، دکتراطرشی

 

بررسی ژنوتایپ های HCVدر افراد Anti- HCVمثبت و عوامل مرتبط با آن در شهرستان کاشان در طی سالهای 1396-1394

23/10/96

دکتر احمد پیروزمند، دکتر عباس ارج ،دکتر فاطمه عطوف ،  مه زاد ارمی٬زهرا کبریتی

97070

مقایسه اثر بخشی رژیم متوالی بر پایه لوفلوکساسین با رژیم استاندارد چهار دارویی بر ریشه کنی عفونت هلیکو باکتر پیلوری

23/10/96

دکتر سید محسن رضوی زاده، دکتر عباس ارج، دکتر حمید رضا گیلاسی، مریم مدنی

96222

مقایسهی سطح سرویکال IL-8وIL-6در بیماران مبتلا با ضایعات پیش بدخیم و  بدخیم سرویکس  وافراد سالم

7/11/96

سرکار خانم دکتر واحدپور، سرکار خانم دکتر بهرشی،  دکتر معصومه عابدزاده :دکتر مجتبی صحت٬دکتر احمد پیروزمند

 

 

بررسی ارتباط مسمومیت با سرب با درد شکمی در بین مصرف کنندگان اپیوم مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان بهشتی کاشان

 

19/12/96

دکتر بتول زمانی ، دکتر محسن رضوی زاده ، دکتر حسین اکبری نفیسه حمامی

97088

عنوان بررسی سطح  سرمی IL-22وIL-25در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی-جبری

19/12/96

دکتر افشین احمدوند، دکتر زهرا سپهر منش، دکتر حسن نیکویی نژاد، دکتر حسین اکبری، مهشید بیات

 

بررسی تاثیر مکمل یاری سلنیوم بر فعالیت بیماری وفاکتورهای التهابی واسترس اکسیداتیو در بیماران آرتریت روماتوئید

8/2/97

دکتر بتول زمانی, خانم دکتر شریفی، دکتر حسین اکبری                    

فرشته تقوایی

 

مقایسه تاثیر پیوگلیتازون و لیناگلیپتین برروی کنترل گلیسمیک ، پروفایل لیپید و  Hs-CRPسرم در بیماران مبتلا به دیابت قندی نوع 2 تحت درمان با متفورمین

8/2/97

دکتر ماشا اله طبا طبایی زاده،  دکتر حمیدرضا گیلاسی

  دکتر شادی یزدانی

 

 

مقایسه اثر تزریق درون مفصلی ازن و تریامسینولون بر علائم بالینی و شدت درد بیماران مبتلا به استئوارتریت زانو

 

9/4/97

دکترحسین اکبری- دکتر بتول زمانی- دکتر حسن نیکویی نژاد - محمدحسین پورحنیفه

 

 

- بررسی تاثیر مکمل ملاتونین بر علائم بالینی، شدت درد، میزان بیان ژن PPAR γ، میزان افسردگی، فاکتورهای التهابی و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در بیماران مبتلا به استئوارتریت زانو

9/4/97

دکترحسین اکبری-دکتر بتول زمانی- دکتر حسن نیکویی نژاد - محمدحسین پورحنیفه

97097

مقایسه اثربخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی(MBSR)و درمان شناختی رفتاری (CBT) بر مولفه های هیجانی(استرس،افسردگی، اضطراب،خستگیمزمن)عملکرد اجرایی، میزان فعالیت بیماری، کیفیت خواب و زندگی  بیماران مبتلا به ارتریت روماتوئید

 

دکتر عبدالله امیدی، دکتر بتول زمانی،شفیقه یوسفی                        

همکاران طرح : دکتر زهرا زنجانی، دکتر منصور سیاح

 

- بررسی اثر زنجبیل،زردچوبه و سنجد با رژیم پایه ضدالتهاب و مقایسه آن با رژیم معمولی در بهبود علائم بالینی وفاکتورهای التهابی بیماران مبتلا به استئوآرتریت

9/4/97

دکتر محسن تقی زاده، دکتر بتول زمانی، دکتر ذات ا..عاصمی

97162

مقایسه فراوانی آلودگی به ویروس های Torque Tenoو SENدر بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز با  گروه کنترل

10/6/97

دکتر محمد شایسته پور- دکتر احمد پیروزمند-دکتر بتول زمانی-  دکتر کمال اصالت منش                      

97166

بررسی شیوع بیماری فون ویبلراند درزنان سنین باروری باخونریزی شدید قاعدگی و عوامل مربوط به آن در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 98-

10/6/97

دکتر  مجید احسانی، دکترمنصوره صمیمی،  دکتر فاطمه عطوف، دکتر عبدلی               

 

Simple HTML ...