12:16:46 AM 1400 / 04 / 02
 

فراخوان دوره دکتری تخصصی پژوهشی  

با توجه به جایگاه پژوهش و به استناد مصوبه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی کشور، دانشگاه علوم پزشکی کاشان برای چهارمین بار اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع Ph.D. by Research در مراکز تحقیقاتی تروما ، فیزیولوژی و علوم تشریح می‌نماید.

 دانشجو یا واحد حمایت کننده جهت گذراندن واحدهای دوره عالی پذیرش موظف به پرداخت شهریه به مبلغ پنجاه میلیون ریالمی‌باشد و در دوره تخصصی پژوهشی دریافت کمک هزینه مطابق ماده 25 آئین‌نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشی به دانشجو پرداخت خواهد شد

پذیرش نهایی بر اساس احراز شرایط عمومی و اختصاصی و نتیجه مصاحبه حضوری طبق آئین‌نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشی (PhD by Research) صورت خواهد گرفت.

داوطلبین ضروری است آیین‌نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشی راکه در همین صفحه می باشد به دقت مطالعه نموده و فرم‌های شماره‌1، شماره 2 (برحسب نوع داوطلب) و فرم تعهدنامهرا از سایت دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانلود و تکمیل و حداکثر تا پایان وقت اداری روز 10/5/92کلیه فرم‌ها و مدارک مورد نیاز را از طریق پست پیشتاز به آدرس کاشان- دانشگاه علوم پزشکی کاشان- معاونت آموزشی دانشگاه ، واحد تحصیلات تکمیلی کد پستی81151-87159 ارسال نمائید.

 

تاریخ ارسال مدارک:   31/05/92

  تاریخ اعلام اسامی جهت انجام مصاحبه :   10/06/92 

   زمان مصاحبه:  20/06/92

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر