EN |
    ورود
   2:13:29 AM
1402 / 01 / 02
 
مقالات چاپ شده:
 • مقایسه میزان چسبندگی احشا به محل ترمیم بدنبال ترمیم نقایص دیافراگم به دو روش ترمیم با مش پروپلین به تنهایی و ترمیم با مش پروپلین همراه با امنتو پکسی در مدل حیوانی خرگوش
 • بررسی عملکرد تیروئید در بیماران تشنجی مصرف کننده سدیم والپروات یا کاربامایزپین مراجعه کننده به کلینیک نورولوژی شهرستان کاشان در سال 1389
 • مقایسه تاثیر کاربتوسین و سنتومترین عضلانی در جلوگیری از خونریزی بعد از زایمان
 • بررسی تاثیر توام لازیکس و سالبو تامول نبولایزشده بر شاخصهای اسپیرومتری مبتلایان به آسم پایدار تشدید شده
 • بررسی ارزش تشخیصی تعیین نقطه برش نسبت نوتروفیل به لنفوسیت در تشخیص آپاندیسیت حاد و کمپلیکه در بالغین
 • بررسی تاثیر استفاده از درن بر عوارض بعد از عمل لاپاراسکوپی کوله سیستکتومی بدون عارضه
 • بررسی تاثیر بروموکریپتین در درمان بیماری آرتریت روماتوئید
 • بررسی مقایسه ای عوارض حین و بعد از عمل کارگذاری کاتتر ورید مرکزی ژوگولی داخلی (CVC)  در دو روش ترمیم کات دان در نوزادان بیمارستان شهید بهشتی کاشان
 •  بررسی پروتئومیکس کندروسیت غضروف بیماران با استئوآرتریت در مقایسه با غضروف نرمال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1388
 • بررسی ارزش تشخیصی روش ترانس در اندازه گیری سطح بیلی روبین سرم نوزادان ترم ایکتریک
 • بررسی سرواپیدمیولوژی هپاتیت A در کودکان 1 تا 15 ساله مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 1390   
 • بررسی سطح سرمی و ادراری فاکتور VEGF و تعداد سلول های Th17 در خون محیطی با بیماران مبتلا به ADPKD
 • مقایسه همبستگی ضخامت لایه اینتیمای شریان کاروتید مشترک با سطح سرمی YKL-40 در بیماران دیابتی تیپ 1 و افراد سالم
 • بررسی تاثیر مایع درمانی وریدی در کاهش غلظت بیلی روبین در نوزادان ایکتریک تحت فتو تراپی در بیمارستانهای شهر کاشان در سال 92-1391
 • بررسی کاهش شنوایی در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 2 و عوامل مرتبط با آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان نقوی مرکز دیابت گلابچی و بیمارستان متینی شهرستان کاشان در سال 91-90
 • بررسی شیاف ایندومتاسین در مقایسه با شیافهای دیکلوفناک و استامینوفن در کاهش تب کودکان
 • تاثیر سولفات فریک بر هموستاز کبد و اثرات موضعی آن در مدل حیوانی
 • N-acetylcysteine in addiction management: current
 • Assessment of Professionalism in Medical Residents from the Perspective of Interns in Kashan University of Medical Sciences in 2017
 • Designing a Epileptics Patients Services Management Model
 • Designing a epileptics patients services management model for Iranian health system
 • The survey of pattern of abusing and causes of addiction tendency among women undergoing methadone maintenance treatment in Kashan city during 2017-2018
 • Comparison of distance education regarding primary health care effect on knowledge of Behvarz and other health team members
 • Assessing Physical and Demographic Conditions of Freshman ;15t; Male edical Students
 • Evaluation of an auditory brainstem response in icteric neonates


   
 
طرح های تحقیقاتی:
 • بررسی ارتباط وزن پایین تولد و بروز آسم در سه ساله اول زندگی 
 • بررسی اپیدمیولوژیک گونه¬های مالاسزیا در بیماران مبتلا به پیتریازیسس و ورسیکالر در کاشان از تابستان 1389 الی 1390 به روش PCR-RFLP 
 • بررسی عملکرد تیروئید در بیماران تشنجی مصرف کننده سدیم والپروات یا کاربامایزپین مراجعه کننده به کلینیک نورولوژی شهرستان کاشان در سال
 • بررسی رابطه آسم با اختلال نقص بیش فعالی در کودکان مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان شهید بهشتی
 • مقایسه کاربرد ترکیب دارویی مس ، روی و سوکرالفات با پارافین سفید در درمان شقاق پستان  
 • بررسی تاثیر توام لازیکس و سالبو تامول نبولایزشده بر شاخصهای اسپیرومتری مبتلایان به آسم پایدار تشدید شده
 • بررسی و مقایسه عوارض ناشی از کاتتریزاسیسون مجرای ادرار با سوند فولی و کاتترنلاتون در مدل حیوانی هیپوسپادیازیس 
 • مقایسه میزان چسبندگی احشا به محل ترمیم بدنبال ترمیم نقایص دیافراگم به دو روش ترمیم با مش پروپلین به تنهایی و ترمیم با مش پروپلین همراه با امنتو پکسی در مدل حیوانی خرگوش 
 • مقایسه اثر Silymarin  با ویتامین E  در کاهش ترانس آمینازهای سرم در بیماران مبتلا به کبد چرب مراجعه کننده به کلینیک گوارش در سال 1388
 • مقایسه تاثیر کاربتوسین و سنتومترین عضلانی در جلوگیری از خونریزی بعد از زایمان
 • بررسی ارزش تشخیصی تعیین نقطه برش نسبت نوتروفیل به لنفوسیت در تشخیص آپاندیسیت حاد و کمپلیکه در بالغین 
 • بررسی اثر بی حسی موضعی بر سطح پرولاکتین و کورتیزول در عمل جراحی فتق کشاله ران
 • بررسی عفونتهای قارچی در بیماران بستری با تب طول کشیده به دو روش کشت BHI و روش BACTEC در سال 89-1388
 • بررسی ارتباط خصوصیات انتروپومترویک بیماران با عمق ورود سوزن اسپاینال جهت انجام بلوک اسپاینال موفق
 • بررسی فراوانی بیماری های قلبی عروقی و فاکتورهای خطر سازان در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی کاشان در طی سال 13
 • جداسازی تعیین گونه و تایپینگ بروسلاهای جدا شده از بیماران مبتلا به تب مالت در شهرستان  کاشان  در سال 1389
 • تعیین و مقدار سالین هیپرتونیک بخور شده لازم برای ایجاد افت 15%  در fev1 بیماران مبتلا به آسم مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1390
 • بررسی رضایت مادران و پرستاران از مراقبت های بیمارستانی با سازماندهی دو روش متفاوت پرستاری در بخش کودکان بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 90 س
 • بررسی شیوع عوامل اسهال باکتریایی در بیماران دارای علائم گوارشی بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 91-1390
 • بررسی تاثیر استفاده از درن بر عوارض بعد از عمل لاپاراسکوپی کوله سیستکتومی بدون عارضه
 • بررسی تاثیر بروموکریپتین در درمان بیماری آرتریت روماتوئید
 • بررسی مقایسه ای عوارض حین و بعد از عمل کارگذاری کاتتر ورید مرکزی ژوگولی داخلی (CVC)  در دو روش ترمیم کات دان در نوزادان بیمارستان شهید بهشتی کاشان
 • بررسی پروتئومیکس کندروسیت غضروف بیماران با استئوآرتریت در مقایسه با غضروف نرمال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 88
 • بررسی رابطه سطح تروپونین I با مرگ و میر و نارسائی ارگان بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان شهید بهشتی در سال 89-1390
 • تاثیر دو داروی دگزامتازون و اندانسترون بر روی تهوع و استفراغ بعد از جراحی (PONV ) در بیماران تحت جراحی کوله سستیکومی لاپاراسکوپیک 
 • مقایسه اثر پرگابلین و گاباپنتین بر درد و میزان مخدر مصرفی در بیماران تحت عمل لاپاراسکوپیک کله سیستکتومی
 • بررسی سرواپیدمیولوژی واریسلازوستر در کودکان 1 تا 15 سال کاشان
 • بررسی ارزش تشخیصی روش ترانس در اندازه گیری سطح بیلی روبین سرم نوزادان ترم ایکتریک
 • آگاهی و نگرش پرستاران مبتنی بر شواهد در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1390
 • مقایسه اثر کرم ویدارا با کرم ضد ترک بدن هیدرودرم در پیشگیری از استریای حاملگی
 •    بررسی تاثیر کرم آنتی درای بر درمان علائم اگزمای دست و مقایسه آن با کرم فلوئوسینولون استوناید 25% درصد
 • بررسی اثرات درمانی سدیم و الپروات در بیماران با سردرد میگرنی بر اساس وضعیت EEG پایه      
 • بررسی ارتباط وضعیت EEG پایه با اثر توپیرمات در درمان میگرن
 • بررسی تاثیر رژیم درمانی حاوی عسل طبیعی ایران در ریشه کنی عفونت هلیکوباکتر پیلوری
 • بررسی و مقایسه عوارض ناشی از کاتتریزاسیسون مجرای ادرار با سوند فولی و کاتترنلاتون در مدل حیوانی
 • بررسی سرواپیدمیولوژی هپاتیت A در کودکان 1 تا 15 ساله مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 1390
 • بررسی زمان منفی شدن اسمیر خلط و تاثیر درمان بر واگیرداری بیماران با سل فعال ریوی
 • اثر بخشی روش ذهن آگاهی مبتنی بر درمان شناختی (MBCT) بر وضعیت خلقی ، ثبات هیجانی و کیفیت زندگی ایثار گران کاشان
 • بررسی عوامل خطر همراه با مرگ داخل رحمی جنین (IUFD) در کاشان در سال 91-1390
 • بررسی سطح سرمی و ادراری فاکتور VEGF و تعداد سلول های Th17 در خون محیطی با بیماران مبتلا به ADPKD
 • مقایسه همبستگی ضخامت لایه اینتیمای شریان کاروتید مشترک با سطح سرمی YKL-40 در بیماران دیابتی تیپ 1 و افراد سالم
 • بررسی ارزش تشخیصی آزمون آسان (ASUN) در تشخیص راه هوایی مشکل
 • ارتباط سطح سرمی ویتامین D3 با فعالیت بیماری لوپوس در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال90
 • بررسی تاثیر ویتامین E و متفورمین روی کبد چرب در کودکان چاق
 • بررسی کیفیت زندگی در گروه های سندروم روده تحریک پذیر در بیماران ارجاع شده به مرکز مراقبت های پزشکی ثالثیه در سالهای 91-90
 • بررسی فراوانی کلونیزاسیون و حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس در بینی کودکان 1 ماه تا 14 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشان در سال90
 • بررسی تغییرات شاخص توده بدنی (BMI) در کودکان مبتلا به بلوغ زودرس مرکزی طی درمان با اگونیست هورمون ازاد کننده گنادوتروپین (GnRH agonist).
 • مقایسه دو روش تغذیه ای  در پیشگیری از ریکتز  در   نوزادان با وزن خیلی کم (VLBW)  
 • مقایسه تاثیر استامینوفن وریدی ، شیاف استامینوفن و شیاف دیکلوفناک در کاهش تب کودکان بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال91
 • بررسی ارتباط بین سطح سرمی کربوکسی ترمینال نوع دو (CTXII) با شدت استئوآرتریت  زانو
 • بررسی شیوع ژنوتایپ های ویروس هپاتیت B در بیماران مبتلا به بیماری های کبدی ناشی از ویروس هپاتیت  ( HBV) در کاشان در سال91
 • بررسی کاهش شنوایی در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 2 و عوامل مرتبط با آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان نقوی مرکز دیابت گلابچی و بیمارستان متینی شهرستان کاشان در سال90-91
 • بررسی ارتباط بین محل جفت و محدودیت رشد داخل رحمی در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستانهای شهر کاشان در سال 91  
 • بررسی سطح 25 hydroxivitamin D  در بیماران با سکته ی مغزی بر اساس شدت و نوع آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1392-91
 • تعیین الگوی حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی در کشتهای مثبت K - pneumonia  و E- coli در  بیمارستان شهید بهشتی کاشان91
 • بررسی اثر کپسول زعفران بر سندرم پیش از قاعدگی
 • مقایسه بهبودی و عود علائم در دو روش جراحی خروج کامل سینوس پیلونیدال به همراه ترمیم ناف با خروج سینوس به همراه حفظ ناف در بیماران مبتلا به سینوس پیلونیدال نافی
 • مقایسه تاثیر لکورکس (R) و قرص مترونیدازول بر درمان عفونت های تریکومونایی مهبل و واژینوز باکتریال
 • بررسی میزان تاثیر ریبوفلاوین در پیشگیری از میگرن در کودکان 13-5 ساله
 • بررسی اثر ویتامین A در بهبود اسهال حاد آبکی کودکان 1 تا 5 سال
 • بررسی حساسیت عوامل ایجاد کننده عفونت ادراری به آنتی بیوتیک های ایمی پنم و سفتریاکسون  در کودکان مبتلا به عفونت ادراری مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال91
 • بررسی الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های بروسلا جدا شده از نمونه های کلینیکی بیماران بروسلوزیس در شهر کاشان در سال 92-91
 • مقایسه اثر سولفات و گلوکونات روی بر سطح سرمی روی و بهبودی اسهال حاد آبکی در کودکان زیر 5 سال  ( کودکان مبتلا به گاستروآنتریت حاد )
 • بررسی فراوانی و شدت دیسمنوره اولیه و ارتباط شدت دیسمنوره با شاخص های انتروپومتریک در دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال تحصیلی 91-92
 • بررسی کیفیت زندگی پرستاران مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان و عوامل مرتبط با آن در سال91
 • بررسی حساسیت و ویژگی تستهای والایزای IG A و PCR در تشخیص بیماری بروسلوز
 • تعیین ارتباط شدت درگیری پوستی و میزان کاهش شنوایی در بیماران مبتلا به Vitiligo مراجعه کننده به کلینیک های درماتولوژی کاشان در سال92
 • تعیین ارتباط شدت درگیری پوستی و میزان کاهش شنوایی در بیماران مبتلا به Vitiligo مراجعه کننده به کلینیک های درماتولوژی کاشان در سال91
 • بررسی علائم بالینی آزمایشگاهی و سیر بیماری در کودکان مبتلا به مسمومیت با متادون
 • بررسی شیاف ایندومتاسین در مقایسه با شیافهای دیکلوفناک و استامینوفن در کاهش تب کودکان
 • تاثیر سولفات فریک بر هموستاز کبد و اثرات موضعی آن در مدل حیوانی
 • بررسی تاثیر مایع درمانی وریدی در کاهش غلظت بیلی روبین در نوزادان ایکتریک تحت فتو تراپی در بیمارستانهای شهر کاشان در سال 92-91
 • مقایسه فراوانی علل لاپاراتومی در ترومای نافذ وغیر نافذ شکمی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان از سال 91-88
 • بررسی تاثیر گلی بن کلامید  بر پیامدهای نوزادی و مادری، در مادران مبتلا به دیابت حاملگی
 • بررسی اثر قند خون و الکترولیت های سرم بر دوز الکتریکی موثر در طی دوره الکتروشوک درمانی
 • بررسی اثر همودیالیز برروی شنوایی بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه
 • بررسی اثربخشی ژل گیاه الوئه ورا در بهبود زخم پای دیابتی
 • بررسی میزان همبستگی یافته های سنجش قند خون با استفاده از گلوکومتر ON CALL  و گلوکوکارد و روش آزمایشگاهی استاندارد و عوامل موثر بر آن در افراد مراجعه کننده به آزمایشگاه بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 92-91
 • مقایسه سطح اینترلوکین17 مایع سینو یال در بیماران مبتلا به آرتریت روماتو یید با افراد با استئوآرتریت زانو
 • بررسی میتومایسینC در عمل جراحی DCR با هدایت آندوسکوپی داخل بینی در بیماران مبتلا به انسداد مجرای اشکی
 • بررسی ارتباط اینتر لوکین17 با فعالیت بیماری آرتریت روماتوئید در بیماران مراجه کننده به کلینیک تخصصی روماتولوژی کاشان در طی سال 91-90
 • بررسی میزان عفونت های بیمارستانی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در بیماران بستری شده بیمارستان شهید بهشتی در سال91
 • مقایسه میازن درک در عمل جراحی آب مروارید به روش فیکو در چشم اول و دوم بیماران با بی حسی توپیکال
 • بررسی تاثیر پروبیو تیکهای باکتریال و قارچی بر اسهال حاد اطفال
 • مقایسه میزان کلونیزاسیون استاف اورئوس در بینی کودکان بستری در بخش های بیمارستان شهید بهشتی کاشان در روز اول وسوم پذیرش در سال92
 • مقایسه اثر نبولایزر فوروزماید و نبولایزر سالبوتامول بر بهبود تنگی نفس در بیماران مبتلا COPD
 • بررسی تاثیر تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر سطح ویسفاتین، لپتین، گرلین و پروگرانولین سرم خون دختران چاق ( BMI>30km2) غیرفعال
 •  بررسی ارتباط مصرف مهارکننده های پمپ پرتون( PPI) با تراکم معدنی استخوان(BMD)
 • بررسی سطح سرمی ( Anti mutated citrullinated vitamien(Anti MCV و فعالیت بیماری در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید
 • بررسی میزان فرسودگی شغلی و رابطه آن با سلامت روان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • بررسی همبستگی مدیریت فرایندی (EFQM)با کیفیت خدمات پرستاری از دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان92
 • بررسی وضعیت بیمارستان شهید بهشتی کاشان در زمینه جمع اوری و گزارش شاخص های بیمارستانی  و مقایسه  آن ها قبل و پس از اجرای برنامه حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی در سال92
 • بررسی ارتباط بیماری پسوریازیس با ضخامت لایه اینتما مدیای شریان کاروتید
 • مقایسه تاثیر کتامین - فنتانیل و پروپوفل - فنتانیل روی تغییرات همودینامیک حین قراردادن ماسک لارنژیال و عوارض بعد از بیهوشی در عمل جراحی هرنی اینگواینال.
 • بررسی عوامل مرتبط  با ایجاد سنگ های ادراری  در کوردکان تحت درمان با سفتریاکسون
 • بررسی بار سرمی ویروس اپشتاین - بار در بیماران با بیماری لوپوس اریتماتوز سیستمیک فعال و غیر فعال
 • همبستگی بین خشم و انگیزش شغلی در پرستاران بیمارستان  روانپزشکی کاشان در سال92
 • بررسی تاثیر فرمولای رقیق شده بر اسهال حاد آبکی شیرخواران مصرف کننده فرمولا
 • بررسی شیوع لژیونلا در بیماران مبتلا به پنومونی بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال
 • بررسی تاثیر کلرید فریک در کنترل خونریزی خارجی در موش
 • برری توزیع اپیدمیولوژیک ژنوتایپ هپاتیت C د رافراد HIV مثبت کاشان
 • حلیل بقای بیماران مبتلا به سرطان سینه تحت رژیم حاوی انتراسیکلین و انتراسیکلین به همراه تاکسانها در بازه زمانی 1383 تا 1391
 • رابطه بین شدت آرتریت روماتوئید و درجات افسردگی در مبتلایان به آرتریت روماتوئید
 • بررسی فراوانی ریفلاکس فیزیولوژیک و پاتولوژیک معده به مری در نوزادان متولد شده در بهار و تابستان سال 1393 در شهرستان کاشان.
 • بررسی اثر ضد تب ایبوپروفن وریدی در مقایسه با ایبوپروفن خوراکی و دیکلوفناک رکتال در کودکان
 • بررسی اپیدمیولوژی ترومای اطفال در شهرستان کاشان از سال 88-93
 • سرواپیدمیولوژی هپاتیت A در بالغین 15 تا 45 سال مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی در سال 93
 • بررسی ریسک فاکتورهای بروز کولیت نکروزان در نوزادان بستری در NICU بیمارستانهای دولتی کاشان در سالهای 1391-92
 • مقایسه وضعیت رشد و تکامل در دوقلوهای با وزن غیر همسان هنگام تولد
 • بررسی ارتباط بین سطح سرمی مولکولهای PTX3 و SP-A و M-ficoline  با شدت سکته های مغزی ایسکمیک در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1393-94