EN |
    ورود
   8:27:32 AM
1402 / 01 / 01
 

اعضای محترم شورای پژوهشی واحد حمایت از تحقیقات بالینی به شرح ذیل می باشد:

 • خانم دکتر زهره طبسی
 • آقای دکتر کمال اصالت منش
 • آقای دکتر حسین اکبری
 • آقای دکتر منصور سیاح
 • آاقای دکتر محمدرضا شریف
 • آقای دکتر علیرضا فرخیان
 • آقای دکتر ابراهیم کوچکی
 • خانم دکتر نوشین موسوی

 

طرحهای پژوهشی خاتمه یافته:

 • بررسی اپیدمیولوژیک گونه های مالاسزیا در بیماران مبتلا به....
 • بررسی رابطه سرمی اینترلوکین 4 و فنوتیپ های مختلف آسم...
 • بررسی ارتباط خصوصیات انتروپومتریک بیماران...
 • ببررسی ارتباط ویتامین D3 با فعالیت بیماری لوپوس دربیماران...(بدون مقاله)
 • ارتباط تاثیرویتامینE , ومتوفورمین روی کبد چرب....(بدون مقاله)
 • مقایسه دو روش تغذیه ای در پیشگیری از ریکتز در نوزادن با وزن خیلی کم...(بدون مقاله)
 • بررسی بیماریهای متابولیک استخوان در نوزادان با وزن خیلی کم ...
 • بررسی کاهش شنوایی در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 2 و عواما مربوط به آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان نقوی , مرکز دیابت ......(بدون مقاله)
 • مقایسه میزان چسبندگی احشا به محل ترمیم بدنبال ترمیم نقایص دیافراگم به دو روش ترمیم با مش پروپلین به تنهای  و ترمیم با مش پروپلین همراه با امنتوپکسی..(با مقاله)
 • مقایسه تاثیر کاربتوسین و سنتومترین عضلانی در جلوگیری از خونریزی بعد از زایمان....(بدون مقاله)
 • بررسی پروتئومیکس کندروسیت غضروف بیماران با استئوآرتریت در مقایسه با غضروف نرمال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی....(بدون مقاله)
 • بررسی رابطه سطح تروپونین I با مرگ و میر و نارسایی ارگان بیماری بستری در بخش مراتقبتهای ویژه بیمارستان بخهشتی...(بدون مقاله)
 • بررسی ارتباط eeg پایه با اثر توپرمات در درمان میگرن..(بدون مقاله)
 • بررسی تاثیر رژیم درمانی عسل طبیعی ایسران در ریشه کنی عفونت هلیکوباکتری...(بدون مقاله)
 • اثربخشی روش ذهن آگاهی مبتنی بر درمان شناختی بر وضعیت خلقی ثبات هیجانی و کیفیت زندگی ایثارگران..(با مقاله)
 • مقایسه همبستگی ضخامت لایه اینتیمای شریان کاروتید مشترک با سطح سرمی ...(بدون مقاله)

طرحهای در دست اجرا

 • بررسی اثر دابیگاتران بر روی تشکیل بیوفیلم توسط استافیلوکوکس اورئوس....
 • بررسی تأثیر سنبل الطیب بر اضطراب بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر......
 • بررسی ارتباط بار سرمی ویروس اپشتاین  -بار با فعالیت بیماری لوپوس ......
 • بررسی اثر مصرف مهارکننده های پمپ پروتون (ppI) روی تراکم معدنی استخوان....
 • بررسی ارتباط بین پارامترهای اسپرم دموگرافیک اسپرم با خصوصیات دموگرافیک افراد...
 • تعیین تأثیر تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر سطح ویسفاتین، لپتین، گرلین.....
 • اثر سولفات فریک بر هموستاز کبد و عوارض موضعی و سیستمیک آن در مدل....
 • تعیین دیدگاه پزشکان، پرستاران و بیماران در مورد دستور عدم احیاء و عوامل مرتبط با آن....
 • بررسی نوع بیماری های اولیه و عوامل مؤثر بر مرگ کودکان .....
 • مقایسه اثر نبولایزر فورزماید و نبولایزر سالبوتامول بر بهبود.....
 • بررسی ارتباط سرمی اینترلوکین 17 با فعالیت بیماری آرتریت روماتوئید در بیماران مراجعه کننده به کلینیک تخصصی روماتولوژی.....
 • بررسی اثر انوکساپارین بر روی تشکیل بیوفیلم توسط استافیلوکوکس اورئوس....
 • بررسی تاثیر متومایسین Cدر عمل جراحی DCRبا هدایت آندوسکپی داخل بینی در بیماران مبتلا به.....
 • فراوانی بستری طولانی مدت در بیمارستان و عوامل مؤثر بر آن در...
 • بررسی تأثیر گلی بن کلامید با انسولین بر پیامدهای نوزادی و....
 • ارزیابی درمان ریشه کنی هلیوباکتر پیلوری بر تعداد پلاکت ها در بیماران مبتلا به ....
 • بررسی تأثیر مایع درمانی وریدی در کاهش غلظت بیلی روبین در نوزادان ایکتریک تحت فتوتراپی....
 • بررسی تغییرات قندخون،الکترولیتهایسرم و هورمون تحریک کننده تیروئید  قبلوپس.....
 • بررسی شیوع و علل لاپاراتومی‌های منفی در ترومای نافذ و غیرنافذ شکمیدر بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 91-1387.....
 • دیدگاه اساتید و دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در مورد.....
 • بررسی ظرفیت تصمیم گیری در میان بیماران بستری مبتلا به اختلالات روانپزشکی در.....
 • بررسی دیدگاه بیماران در مورد تمایل به انتخاب فرد تصمیم گیرنده ی جایگزین .....
 • میزان هم خوانی یافته های سنجش قند خون با استفاده از گلوکومتر و روش آزمایشگاهی استاندارد و عوامل موثر بر آن.....
 • "تعیین اثر همودیالیز بر روی شنوایی در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه ...
 • بررسی اثر شیاف ایندومتاسین در مقایسه با شیاف استامینوفن و دیکلوفناک در کاهش تب کودکان...
 • مقایسه میزان کلونیزاسیون استاف اورئوس در بینی کودکان بستری در بخش های بیمارستان شهید بهشتی....
 • مقایسه اثر وانکومایسین و تیکوپلانین در درمان کودکان بستری در بیمارستان شهیدبهشتی ....
 • بررسی علائم بالینی آزمایشگاهی وسیر بیماری در کودکان مبتلا به مسمومیت بامتادون....
 • مقایسه سطح اینترلوکین 17 مایع سینویال در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوبید با افراد با استئو آرتریت زانو مراجعه ....
 • مقایسه اثر سولفات وگلوکونات روی بر سطح سرمی روی وبهبودی اسهال حادآبکی در کودکان زیر...
 • بررسی رابطه میزانESRو پیوری با نوع جرم در کودکان مبتلا به پیلونفریت در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 91.....
 • بررسی وضعیت کیفیت زندگی مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان .....
 • بررسی تأثیر پروبیوتیک ها بر بیماری های اسهالی...