EN |
    ورود
   8:56:06 AM
1402 / 01 / 01
 
 
 

 

 


سایت مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی دولت
وزارت بهداشت
پرتال مردم
پرتال استان اصفهان

 
تعداد بازدیدهای امروز: 91
تعداد بازدیدکنندگان امروز: 89
 

 

  نام گروه

 

  استروک:

  معرفی

  گروه پژوهشی استروک با هدف شناخت بیشتر مکانیسم های ملکولی دخیل در سکته مغزی  و برهم کنش    انواع سلول های عصبی پس از وقوع سکته، تلاش می کند زمینه درمان و مداخله های موثرتر را فراهم سازد.

  زمینه های فعالیت :

  • ایجادمدل های حیوانی ایسکمی گلوبال در رت و موش با روش بستن شریان های کاروتید
  •  فراهم آوردن زمینه های لازم جهت ایجاد مدل حیوانی ایسکمی فوکال  (MCAO)در رت با استفاده از فیلامنت
  • بررسی تغییرات گیرنده های گلوتامات پس از استروک ایسکمیک
  • بررسی برهم کنش هورمون های جنسی زنانه با تغییرات گیرنده های گلوتامات پس از سکته مغزی 
  • بررسی تاثیر هورمون های استروژن و پروژسترون بر تغییرات  آپوپتوز در کورتکس پره فرونتال مغز در پی ایجاد مدل ایسکمی MCAO