11:18:19 PM 1402 / 01 / 01
 

فهرست مقالات چاپ شده توسط مرکز تحقیقات علوم تشریح

دانشگاه علوم پزشکی کشان

 

لیست مقالات مرکز تحقیقات علوم تشریح از ابتدا تا اکنون
ردیف عنوان مقاله مقاله.سایر نویسندگان مقاله.نمایه نامه بین‌المللی مقاله.نام نشریه مقاله.سال انتشار مقاله.IF
1 تشخیص سریع کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس: روش PCR با استفاده از قطعه الحاقی 6110 مهدی روحانی - احمد خورشیدی -رضوان منیری-  مهناز طرفه - فاطمه عبدالشاه ، محمود صفاری -غلامرضا شجری- غلامعباس موسوی Embase 173-177 ، مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 67 ، شماره 3، خرداد 1388 1388  
2 ارزیابی اثر داروهای ضد قارچی کتونازول و فلوکونازول روی گونه های مالاسزیا مهدی ناظری، رضوان منیری محمدرضا شکوه امیری،  محمد رضا معیری، علیرضا مروجی Chemical Abstract مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران /سال 19/شماره 69/1388 بهار 1388  
3 بررسی فراوانی و عوامل خطر مرتبط با باکتریوری بدون علامت در بیماران دیابتی بستری دربیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 1386 رضوان منیری، منصوره مومن هروی ، سید غلامعباس موسوی، سهیلا ساربانی Index Copernicus فصلنامه فیض 1388دوره 13, شماره 2  1388  
4 Morphological  Identification of Cell Death in Dorsal Root Ganglion Neurons Following Peripheral Nerve Injury and Repair in Adult Rat M- A. Atlasi, M. Mehdizadeh, M- H. Bahadori, M- T. Joghataei ISI و PUBMED Iranian Biomedical Journal 2009 13(2): 65-72 (April 2009) 1388  
5 The prevalence of nasal carriagemethicillin-resistant Staphylococcus aureus in  hospitalized patients Rezvan Moniri1,Gholam Abbas Musav, Nafiseh Fadavi ISI PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES July - September 2009 Volume 25, Number 4,656-659 1388 0.166
6 Beijing genotype and other predominant Mycobacterium tuberculosis spoligotypes observed in Mashhad city, Iran M Rohani, P Farnia, M Naderi Nasab, R Moniri, M Torfeh, MM Amiri ISI و PUBMED Indian Journal of Medical Microbiology 2009,27(4):306-310 1388  
7 بررسی فاکتورهای ویرولانس انتروکوکوس فکالیس جداشده ازنمونه های ادرار احمدقاسمی,رضوان منیری,احمدخورشیدی,سیدغلامعباس موسوی Index Copernicus مجله میکروب شناسی پزشکی ایران/ سال 2 شماره های 3 و 4 پائیز و زمستان 1387 ، صفحات 90-81 1387  
8 Polycystic ovarian patient’s serum decreases in vitro development of mouse embryo Homayoun Naderian ، Hossein Nikzad1 ، Akbar Aliasgharzadeh ، Mohammad Ali Atlasi ISI Iranian Journal of Reproductive Medicine Vol.7. No.1. pp: 13-17, Winter 2009 1387  
9 "ساب کلونینگ ژن آنزیم گلوکوسربروزیداز موش سوری در وکتور لنتی ویرال و انتقال آن به رده سلولیHEK همایون نادریان-بهرام کاظمی-آنتوان دو وریس Index Copernicus فصلنامه علمی – پژوهشی فیض-دوره یازدهم شماره 1 بهار 1386 1386  
10 Effects of Metronidazole Therapy on Preterm Labor in Women with Bacterial Vaginosis Moniri. R ،  Behrashi M Scopus Acta Medica Iranica 2009 ,Vol. 47, No. 3 -pp:181-184 1388  
11 Nanosilver in the treatment of localized cutaneous leishmaniasis caused by Leishmania major (MRHO/IR/75/ER): an in vitro and in vivo study M Mohebali ،  M.M Rezayat ،  K Gilani ،  S Sarkar ،  B Akhoundi ،  J Esmaeili ،  T Satvat ، S Elikaee,S Charehdar, H Hooshyar ISI DARU-JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY   Volume: 17   Issue: 4   Pages: 285-289   Published: FAL 2009 1388 0.372
12 prevention of methylprednisolone acetate-induced osteoporosis with calcium administration in rat model Ragerdi Kashani I ،  Moradi F ،  Pasbakhsh P ،  Sobhani A ،  Nikzad H ،  Sobhani A Scopus Acta Medica Iranica-2009 ,Vol. 47, No.4, Pages 251-257 1388  
13 بررسی اثرات سن، مدت و علت ناباروری و تعداد فولیکول‌ها بر میزان موفقیت تلقیح داخل رحمی اسپرم حسن حسنی بافرانی *، معصومه عابدزاده ، فاطمه فروزان‌فرد و زهره طبسی  Scopus مجله دانشگاه علوم پزشکی سمنان دوره 12 - شماره 1 (جلد 12، شماره 1 (پیاپی 37)-پاییز -مهر 1389  
14 Study on growth of Toxoplasma gondii tissue cyst in laboratory mouse Hossein Hooshyar, Parvin Rostamkhani, Mohsen Arbabi ISI Jundishapur Journal of Microbiology ,October-December (2009); 2(4): 140-143 1388  
15 Effects of Different Doses of Hyaloronan on Human Sperm Motility, Vitality and Morypholog Mohammadi Roushandeh A ،  Sohrabvand F ،  Amanpour S ،  Pasbakhsh P ،  Sobhani A ،  Nikzad H ،  Sobhani A Scopus Acta Medica Iranica-2009 ,Vol. 47, No.5- 369-372 1388  
16 رویکرد های درمانی در هپاتیت مزمن B رایکا جمالی - ناصر ابراهیمی دریانی Index Copernicus 332- فصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره سیزدهم، شماره 4، زمستان 1388 ، صفحات 344-332 1388  
17 Evaluation of Porin Interaction with Adenine Nucleotide Translocase and Cyclophilin-D Proteins after Brain Ischemia and Reperfusion  Mohammad Ali Atlasi, Jose Luis Perez Velazquez ISI Iranian Journal of Basic Medical Sciences Vol. 14, No. 1, Jan-Feb 2011, 17-24 1389  
18 Comparison of touch cytology and histology in diagnosing helicobacter pylori infection in gastric biopsy Hossein Sharifi,Raika Jamali, Tahere Mazoochi, Tahere Khamechian ISI Pak J Med Sci, January - March 2011 Vol. 27 No. 1 90-93 1389 0.203
19 مروری بر بیماری کبد چرب رایکا جمالی * ، ارسیا جمالی Index Copernicus فصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره چهاردهم، شماره 2، تابستان 1389 ، صفحات 169-179 1389  
20 بررسی اثر برگ گیاه هواچوه در روند التیام زخم سوختگی درجه دو در موش صحرایی حسین نیک زاد ، محمد علی اطلسی *، امیر حسین ناصری اصفهانی ، همایون نادریان و محسن نیک زاد Index Copernicus  فصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره چهاردهم، شماره 2، تابستان 1389 ، صفحات 106-99 1389  
21 اثر اسیدآسکوربیک بر بیان ژن¬های Bax و Bcl-2 و تکوین فولیکول¬های پره¬آنترال جدا شده از تخمدان¬های انجمادی و غیرانجمادی در محیط کشت خانم طاهره مازوچی *، خانم طاهره خامه چیان - آقای سید غلامعباس موسوی Index Copernicus فصلنامه طب جنوب -دوره 13 - شماره 3 - صفحات 162-151-پاییز 1389 1389  
22 Co-expression of galectin-3 and αvβ3 integrin at pinopodes of human endometrium Hossein Nikzad, Maryam Kabir-Salmani, Shigetatsu Shiokawa, Yoshiro Akimoto, Mitsutoshi Iwashita ISI Iranian Journal of Reproductive Medicine Vol.8. No.4. pp: 145-152, Autumn 2010 1389 0.183
23  Synovial fluid adenosine deaminase and high-sensitivity C-reactive protein activity in diVerentiating monoarthritis Batool Zamani · Raika Jamali · Hassan Ehteram ISI و PUBMED Rheumatol Int 1390 1.431
24 مقایسه روش سیتولوژی تماسی و بافت شناسی جهت تشخیص هلیکوباکتر پیلوری  رایکا جمالی ، حسین شریفی ، طاهره مازوچی ، طاهره خامه چیان * و سید محمد متینی CINHAL فصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره پانزدهم، شماره 1، بهار 1390 ، صفحات 26-21 1390  
25 بررسی تاثیر ایسکمی مزانتر بر میزان pH و پتاسیم در لاواژ تشخیصی موش صحرایی مهرداد حسین پور ، ثریا شاهرخ *، طاهره خامه چیان و طاهره مازوچی CINHAL فصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره پانزدهم، شماره 1، بهار 1390 ، صفحات 31-27 1390  
26 بررسی تاثیر پروژسترون در بیان ژن‌های P0, S100, Krox20 در سلول‌های بنیادی برگرفته از بافت چربی در شرایط آزمایشگاهی ندا خانلرخانی، محمدعلی اطلسی، ایرج راگردی کاشانی، همایون نادریان، علی‌اکبر طاهریان، حسین نیکزاد Embase مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران / دوره 69، شماره 2، اردیبهشت 1390 1390  
27 Neuroprotective Properties of Melissa Officinalis L. Extract Against Ecstasy-Induced Neurotoxicity  Gholamreza Hassanzadeh, Parichehr Pasbakhsh, Mohammad Akbari,Saeed ShokriMohammadhosein Ghahremani, Gholamreza Amin,Iraj Kashani, Abolfazl Azami Tameh ISI Cell Journal(Yakhteh), Vol 13, No 1, Spring 2011, Pages: 25-30 1390  
28 فراوانی سودوموناس آئروژینوزای مولد بتالاکتاماز وسیع الطیف و مقاوم به چند دارو در نمونه های بالینی و محیطی بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 1389 زهرا توجهی، رضوان منیری، احمد خورشیدی CINHAL  فصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره پانزدهم، شماره 2، تابستان 1390 ، صفحات 145-139 1390  
29 Expression Cloning of Recombinant Escherichia coli lacZ Genes Encoding Cytoplasmic and Nuclear β-galactosidase Variants Homayoun Naderian, Zahra Rezvani, Mohammad Ali Atlasi , Hossein Nikzad, Antoine AF de Vries ISI Iranian Journal of Basic Medical Sciences-Vol. 14, No. 4, July-Aug 2011, 369-375 1390  
30 بررسی فراوانی عوارض عضلانی اسکلتی در مبتلایان به دیابت مراجعه کننده به مرکز دیابت کاشان طی سال 1388 بتول زمانی ، سید محمد متینی ، رایکا جمالی * و محسن تقدسی CINHAL فصلنامه فیض 1390  
31 Detection of ESBLs and MDR in Pseudomonas aeruginosa in a tertiary-care teaching hospital Zahra Tavajjohi, Rezvan Moniri Scopus Iranian Journal of Clinical Infectious Diseases/2011;6(1):18-23 1390  
32 جداسازی باکتری های تولیدکننده بیوسورفکتانت از اکوسیستم دریای خزر و تعیین فعالیت بیوسورفکتانتی آنها ، مصطفی اکبرزاده خیاوی ، محمد رعایایی اردکانی و حسین معتمدی -اعظم صفری CINHAL مجله فیض 1390  
33 بررسی خصوصیات مولکولی و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس ارئوس مقاوم به متی سیلین در بیمارستان آموزشی شهید بهشتی کاشان الهام زینلی ، دکتر رضوان منیری، سید غلام عباس موسوی،  Scopus مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1390  
34 واکنش متفاوت ایزوفرمهای آلفا و بتای پروتئین حرارتی 90 با سوبستراهای مختلف علی اکبر طاهریان-پاتریک کرون-نیک آوسنک CINHAL دوماهنامه علمی– پژوهشی فیض 1391  
35 Different Expression of Extracellular Signal-Regulated Kinases (ERK) 1/2 and Phospho-Erk Proteins in MBA-MB-231 and MCF-7 Cells after Chemotherapy with Doxorubicin or Docetaxel Aliakbar Taherian, Tahereh Mazoochi ISI Iranian Journal of Basic Medical Sciences 1390  
36 مقایسه اثر ایندومتاسین و سولفات منیزیوم در درمان زایمان زودرس الهه مصداقی  نیا
، اعظم مصداقی نیا

، طیبه هاشمی

، زهرا سوکی

، سید غلا معباس موسوی
CINHAL دو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره شانزدهم، شماره 2، خرداد و تیر 1391 1391  
37 Synergism Effect of Nisin Peptide in Reducing Chemical Preservatives in Food Industry Hamed Haddad Kashani, Hosein Nikzad, Saed Mobaseri*, Elahe Seyed Hoseini ISI Life Science Journal 2012;9(1): 1390 0.158
38 Pharmacological properties of medicinal herbs by focus on secondary metabolites Hamed Haddad Kashani,. Elahe Seyed Hoseini,  Hosein Nikzad*, .Mohammadm Hossein Aarabi ISI Life Science Journal 2012; 9(1): 1390 0.158
39 Novel nanofiberous membrane fabricated via electrospinning of wastage fuzzes of mechanized carpet used for dye removal of the carpet dyeing wastewater a.akbari,f.jokari shaeshdeh,v.jabbari ISI و PUBMED JOURNAL Environmental Sciences Health  1391 1.107
40 in press: Serum anti-cyclic citrullinated peptide antibodies may predict

disease activity in rheumatoid arthritis
Kamal Esalatmanesh • Raika Jamali • Arsia Jamali •

Bardia Jamali • Mohammadreza Nikbakht
ISI و PUBMED rheumatol  internation 1391 1.431
41 Pot marigold (Calendula officinalis) medicinal usage and cultivation Sharrif moghaddasi Mohammad- Hamed Haddad Kashani ISI scientific research and essays 1391 0.445
42 Effect of tea in the treatment of obesity Mohammad Sharrif Moghaddasi1 and Hamed Haddad Kashani ISI scientific research and essays 1391 0.445
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر