2:57:49 PM 1402 / 01 / 12
 

طرحهای تحقیقاتی مصوب سال 1389

ردیف کد طرح طرح.عنوان طرح پژوهشگر.نام-فارسی
1 8903 بررسی و مطالعه کم خونی فقر آهن در کسانیکه به H.Pylori آلوده شده درمقایسه با کسانیکه بدون آلودگی هستند 1 - فاطمه بهارلویی
2 - محسن تقی زاده
3 - محمد  پوربابایی
4 - عباس  ارج
5 - شکوفه الوانی
6 - ساره باقری جوشقانی
7 - محمدحسین اعرابی
2 8912 " بررسی یافته های الکتروکاردیوگرافیک و رابطه آن ها با کسر جهشی و ظرفیت عملکردی در نارسایی قلب 1 - فریبا  رایگان
2 - مهسا  سلطانی
3 - ایمان غفارپسند
4 - فهیمه رایگان
5 - علیرضا سلیمانی

 طرحهای تحقیقاتی مصوب سال 1388 

 

 

ردیف کد طرح طرح.عنوان طرح مجریان و همکاران 
1

8801

بررسی دیدگاه پرستاران در مورد عدم انطباق از دانش آموخته شده در مراقبتهای بالینی پرستاری در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 1388

1 - فاطمه  بهارلویی
2 - محسن ادیب حاج باقری
3 - نگین مسعودی علوی 
4 - صدیقه میرانزاده
5 - هاجر صادقی

2

8805

بررسی عملکرد کلی و آگاهی کارکنان مرغداری های شهرستان کاشان در باره بیماری آنفولانزای پرندگان در سال 1388

1 - سیدعلیرضا مروجی
2 - ایمان غفارپسند
3 - محسن رجالی
4 - لیلا مهدیزاده منشی
5 - حسن الماسی میدانگاه
6 - محسن مهدیزاده منشی

3

8812

بررسی فراوانی کمردرد و ناتوانی ناشی از آن در پرسنل درمانی بیمارستان شهید بهشتی در سال 1388

1 - سیدعلیرضا مروجی
2 - ایمان غفارپسند
3 - محسن رجالی
4 - لیلا مهدیزاده منشی
5 - حسن الماسی میدانگاه
6 - محسن مهدیزاده منشی

4

8816

مقایسه فریتین در تشنج بدون تب و تب بدون تشنج در کودکان 6 ماه تا 5 سال مراجعه کندده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان پاییز 88 و زمستان 88 

1 - احمد طالبیان اردستانی
2 - زریچهر وکیلی سهرفروزانی
3 - سیدعلیرضا مروجی
4 - سمیه عندلیب
5 -  احمد خورشیدی
6 - معصومه  فیفائی
7 - هادی احمدی

5

8829

آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاههای کاشان در مورد پدیده اعتیاد در سال 88

1 - ایمان غفارپسند
2 - فاطمه سادات قریشی
3 - لیلا مهدیزاده منشی
4 - محسن مهدیزاده
5 - محمدرضا صباحی

6

8838

مقایسه تاثیر آموزش مراقبت از خود به روش مستقیم و غیر مستقیم بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به افزایش فشار خون مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرستان کاشان در سال 1388

1 - سجاد نعیمی ورتونی
2 - ندا میرباقرآجرپز
3 - اکبر سلیمانی
4 - فاطمه عابدی
5 - زهرا رئوفی
6 - مصطفی ابراهیمی
7 - نگین مسعودی علوی
8 - حسن  رجبی مقدم
9 - فریبا رایگان

7

8860

مقایسه اثربخشی روش آموزش ترکیبی با روش سخنرانی به بیماران دیابتی بر درمان زخم پای دیابتی 

1 - طاهره علینقی پور
2 - محسن ادیب حاج باقری
3 - سیدعلیرضا مروجی

 طرحهای تحقیقاتی مصوب سال 1387 

 

 

ردیف کد طرح طرح.عنوان طرح مجریان و همکاران 
1 8710 بررسی فراوانی مقاومت چنددارویی وتعیین عوامل مرتبط با آن در انتروکوک فکالیس جدا شده از نمونه های کلینیکی در بیمارستان شهید بهشتی و زایشگاه شبیه خوانی کاشان در سال 1387 1 - احمد قاسمی
2 - رضوان منیری
3 - طاهره خامه چیان
4 - محمد پوربابایی
2 8730 بررسی اثر عصاره آبی و الکی گیاه میخک در درمان دیس ریتمی ناشی از اپی نفرین در رت  1 - اعظم مصداقی نیا
2 - مهدی نور الدینی
3 - جعفر حلیمی
4 - محمد علی حاجی کتابی
5 - غلامعلی حمیدی
3 8747 مقایسه اثر ضد میکروبی عصاره آب دانه انار و پوست انار و آنتی بیوتیک های رایج بر روی هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از نمونه های بیوپسی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1387 1 - احمد قاسمی
2 - محمود صفاری
3 - حامد صفاری
4 - لیلی بیت  الهی
5 - زریچهر وکیلی سهرفروزانی
4 8761 بررسی میزان عفونت HCV و فاکتورهای خطر مرتبط با آن در پرستاران Needle- Stick  شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان تا پایان خرداد 1387  "1 - منصوره مومن هروی
2 - زینب تلک آبادی
3 - علی مومن زاده
4 - زریچهر وکیلی سهرفروزانی"
5 8764 بررسی فراوانی نسبی تغییرات آنزیمهای کبدی و ارتباط آن با یافته های سونوگرافی کبد در بیماران مبتلا به کبد چرب مراجعه کننده به کلینیک گوارش در سال 1387 1 - سیدمحسن رضوی زاده
2 - عباس ارج
3 - حمیدرضا طالاری
4 - محمد حسین  صفاری
5 - زریچهر وکیلی سهرفروزانی
6 - سیدعلیرضا مروجی
6 8778 بررسی تاثیر عسل بر شدت درد قاعدگی اولیه در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی کاشان 88-1387 1 - ندا میرباقرآجرپز
2 - محبوبه  حافظی
3 - آزاده طیبی
4 - سمیه صالحی
5 - سمیرا زهتاب
6 - فائزه شناسا
7 - محمدرضا فاضل استرکی

طرحهای تحقیقاتی مصوب سال 1386

1- عنوان: بررسی فراوانی کلونیزاسیون روده ای و مقاومت آنتی بیوتیکی آنتروکوک مقاوم به وانکومایسین در بیماران بستری در بخش های بیمارستان بهشتی کاشان "
    مجریان: ایمان غفارپسند (دانشجو)، اسماعیل خردی (دانشجو) و دکتر رضوان منیری

 1- بررسی رابطه مواجهه مادر با دود سیگار محیطی و مشخصات فیزیکی نوزاد هنگام تولد

 • مجریان: زهره سادات، فاطمه بازرگانی پور (دانشجو)، زهرا صحت (دانشجو)، دکتر مرتضی براتی

2- بررسی کیفیت زندگی مبتلایان به بیماری ایسکمی قلب در مراجعین به مراکز درمانی کاشان سال 85-86

 • مجری: محسن تقدسی
 • همکاران طرح: دکتر محمود سیدی، حمیدرضا گیلاسی، سمیرا پیرایش نیا(دانشجو)، فاطمه ابوالقاسم اصفهانی (دانشجو)

3- بررسی افسردگی، اضطراب، سطح سلامت، فعالیتهای رومره زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت درمان روش های جایگزین کلیه کاشان سال 1385

 • مجریان: دکتر نگین مسعودی علوی، زهرا علی اکبرزاده (دانشجو)، خدیجه شریفی
 • همکاران: راحله سادان سجودی (دانشجو)، احمد باصری

4- بررسی رفتارهای درمان طلبی و عوامل مرتبط با آن در مبتلایان به آنفارکتوس میوکارد مراجعه کننده به بیمارستان های بهشتی کاشان و سیدالشهدای آران در سال 85-86

 • مجری: منصور دیانتی
 • همکاران: میناسادات انتظار(دانشجو)، نرگس کریمی(دانشجو)، مریم دوست محمدی (دانشجو)

5- بررسی میزان ناتوانی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر کاشان سال 1385

 • مجریان: دکتر محسن ادیب حاج باقر، شیما سادات آقا حسینی (دانشجو)
 • همکار: عطیه محسنی (دانشجو)

6- بررسی کیفیت خواب و میزان مصرف خواب آورها در بیماران سالمند بستری در بخش های مختلف بیمارستان های شهرستان کاشان

 • مجریان: فاطمه سادات ایزدی، دکتر محسن ادیب حاج باقر، محمد رضا افاضل، معصومه سلیمیان (دانشجو)
 • همکار: میترا بیگلری

7- بررسی تاثیر طب فشاری بر کاهش درد ناشی از تزریق عضلانی

 • مجریان: دکتر نگین مسعودی علوی، مرضیه عطایی (دانشجو)، مریم شفیعی (دانشجو)، مینا محمدی (دانشجو)، مریم علیرضایی (دانشجو)، سید حمزه عباس زاده (دانشجو)

8- بررسی شیوع و تست آنتی بیوتیکی استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین در سال 85-86

 • مجریان: محمد شفیعی (دانشجو)، دکتر رضوان منیری

9- بررسی کیفیت مراقبت از کاتیتر ادراری در بیماران دارای کاتیترهای ادراری درجا در بیمارستان های منتخب کاشان

 • مجریان: دکتر محسن ادیب حاج باقری، محمد آقاجانی (دانشجو)
 • همکاران: عاطفه خسروی (دانشجو)، امیر عزیزی (دانشجو)
10- اثر ملاتونین و آنتاگونیست های آن بر حافظه کاری موش های صحرایی نر محروم از تاریکی و محروم از نور در ماز آبی موریس
 • همکار: مریم غلامی (دانشجو)

 


تاریخ به روز رسانی : 26/02/91

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر