EN |
    ورود
   2:53:48 PM
1402 / 01 / 12
 

آئین نامه همکاری استادان دانشگاه با صنعت و آئین نامه تشکیل کمیته های تخصصی
 

 1. بررسی کلیه امور تخصصی مربوط به پروژه های پیشنهادی و تشخیص امکان پذیری آنها.
 2. اظهار نظر در زمینه های طرح های تحقیقاتی دو جانبه صاحبان صنایع و دانشگاه.
 3. ارائه خدمات مشاورهای در ارتباط با مسائل مختلف فنی حرفه ای .
 4. ارائه خدمات مشاوره ای در ارتباط با عقد قراردادها.
 5. نظارت برکمیت و کیفیت نحوه و انجام پروژه ها و بررسی گزارش های ارسالی و کاربردی آنها(ارزیابی پیشرفت طرح ها)
 6. تدوین آئین نامه های لازم جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی پژوهشی و نحوه گردش کار در آزمایشگاهها و مراکز پژوهشی دو جانبه و سایر.
 7. اظهار نظر در رابطه با جایابی محل فرصت تحقیقاتی اساتید.
 8. پشنهاد دوره های آموزشی (کوتاه مدت ؛ میان مدت و بلند مدت) مورد نیاز صنعت و اظهار نظر در مورد کیفیت دوره ها.
 9. پیشنهاد لیست سخنرانی ای موردنیازواظهار نظردرموردکیفیت سخنرانی ها.
 10. همامنگی در امر برگزاری همایش های مورد نیاز در صنعت و ارزیابی و اظهار نظر در مورد کیفیت آن.
 11. نظارت بر ایجاد بانک اطلاعاتی در ارتباط با توانائی های علمی تخصصی اساتبد نرم افرازی و سخت افرازی ؛ آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی موجود در دانشگاه و نیازهای صنعت.
 12. شرکت در جلسات هیئت مدیره و مذاکره با مسئولین رده بالا در راستای تهیه برنامه پنج ساله.
 13. بررسی و پیشنهادخرید و نصب تجهیزات و سیستم های پیشرفته مورد نیاز به مدیریت صاحبان صنایع.
 14. کمیته های تخصصی شامل 5 نفر عضو اصلی و در صورت نیاز تعدادی مدعو می باشند.
 15. اعضای اصلی کمیته های تخصصی از طرف دانشگاه باید دارای تجربه صنعتی بوده وحداقل 3 پروژه پروهشی با صنعت انجام داده باشند.
 16. اعضای مدعوکمیته های تخصصی برحسب مورد به پیشنهاد کمیته های تخصصی؛ با تائید شورای دفتر ارتباط با صنعت وبا حکم مدیریت بلا فصل صنعت.
 17. حق الزحمه اعضای اصلی و مدعو کمیته های تخصصی جهت شرکت در جلسات و انجام خدمات با توجه به کیفیت وکمیت همکاری در هر سال محاسبه و پرداخت می گردد.
 18. تشکیل کمیته های تخصصی بین رشته ای بلامانع است.
 19.  موارد زیر در این کمیته بررسی و نتیجه و جزئیات آن برای تصمیم گیری و اخصاص بودجه به این شرح می باشد:
 • شناسایی نیازها و مشکلات صنعت
 • شناسایی توانایی های دانشگاه
 • عریف پروژه های کلان با توجه به توانایی های دانشگاه و نیازهای صنعت و سعی بر رفع مشکلات
 • تقسیم پروژه به پروژه های کوچکتر با توجه به نیازهای صنعت
 • تعریف تز کارشناسی ارشد و دکترا با توجه به نیازهای صنعت
 • تعیین مدیر اجرایی برای هر کدام از پروژه ها
 • تاسیس و تجهیز آزمایشگاهی تحقیقاتی مورد نیاز هر کدام از پروژه ها
 • تاسیس کتابخانه های مجهز ( کتب و مجلات )
 • آموزش کارشناسان صنعت ( کوتاه مدت ، میان مدت ، بلند مدت )
 • تربیت نیروهای پشتیبان و تکنسین
 • ارایه ی دوره های کوتاه مدت
 • دعوت از اساتید دانشگاهی و متخصصین صنعت برای ارایه ی سخنرانی
 • برگزاری سمینار و کنفرانس تخصصی 
 • اعزام کارشناسان خبره به خارج از کشور برای جذب تکنولوژی های جدید مورد نیاز