3:17:21 PM 1402 / 01 / 12
 

برنامه عملیاتی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان


   فعال سازی کمیته های دفتر درسطح دانشکده ها
 

گزارش اهداف دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه

1. تصویب آیین نامه دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

۲.  تشکیل کمیته ارتباط با صنعت و جامعه

۳.  برگزاری وبینار با دفاتر ارتباط با صنعت سایر دانشگاه ها.

۴.  برگزاری کارگاههای آشنایی با نحوه ثبت طرح های مرتبط با ستاد نانو.

۵.  کارگاه نحوه تجاری سازی ابداعات و اختراعات‌

۶.  تعیین سربرگ مختص دفتر ارتباط با صنعت با توجه به تایید  نهایی لگو دفتر

۷.  تعیین صنایع دارای مشکلات زیست محیطی و ارائه مشاوره به صنایع.

۸.  تعیین اساتید علاقمند به همکاری در زمینه ارتباط با صنعت و ایجاد بانک اطلاعاتی در این خصوص

۹.  ایجاد تفاهم نامه های همکاری با ارگان ها و صنایع ( بصورت ویژه به انجام رساندن تفاهم نامه همکاری شرکت آب و فاضلاب که در مرحله نهایی به انجام نرسید)

۱۰.  جذب سرمایه از طریق انجام آزمایشات تخصصی مورد نیاز صنایع با توجه به امکانات دانشگاه و پرسنل متخصص.

(انجام استعلام از دانشگاه در خصوص امکانات موجود و نحوه و تعرفه ارائه خدمات تخصصی)برنامه اجرایی:

1.      تشکیل جلسه با روسای دانشکده ها با حضور معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه و سرپرست دفتر

2.      پیشنهادات اعضاء کمیته از طرف دانشکده ها

3.      صدور ابلاغ اعضاء و ریاست کمیته ازطریق معاونت تحقیقات و فناوری

شرح وظایف

1.      تعیین تاریخ جلسات کمیته و تدوین صورت جلسات با نظارت دبیر کمیته

2.      شناسایی و معرفی توانمندی های اجرایی و آزمایشگاهی و علمی دانشکده ها

3.      شناسایی فارغ التحصیلان جویای کار به تفکیک رشته

4.      شناسایی فارغ التحصیلان شاغل به تفکیک رشته و برقراری ارتباط با آنها

5.      تحویل فرم نیازسنجی آموزشی از صاحبان صنایع از طریق دانشکده ها

6.      تعیین و معرفی کارشناس مسئول پروژه به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه جهت هماهنگی و عقد قرارداد نهایی با صنایع

7.      فراهم سازی بستر کاروزی و کارآموزی و طرح های دانشجویان در سطح صنایع

8.      جلب مشارکت اعضای هیات علمی در طرح های مرتبط با صنعت

9.      برگزاری جلسه با اعضای هیات علمی در طرح های مرتبط با صنعت

10.  تهیه فرم نیازسنجی آموزشی– پژوهشی– اجرایی

     فعال سازی و تشکیل کمیته ارتباط با صنعت دانشجویی

اهداف:


1.      شناسایی زمینه های همکاری دانشجویان با صنایع

2.      ایجاد زمینه همکاری دانشجویان با صنایع

برنامه اجرایی

1.      تشکیل جلسه با روسای دانشکده ها با حضور معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه و سرپرست دفتر

2.      پیشنهاد اعضاء کمیته ها از طرف دانشکده ها

3.      صدور ابلاغ جهت اعضاء و ریاست کمیته ازطرف معاون تحقیقات و فناوری


       شرح وظایف کمیته های دانشجویی

1.      تعیین تاریخ جلسه کمیته ها و تدوین صورت جلسات با نظارت دبیر کمیته

2.      شناسایی توانمندی های اجرایی و علمی دانشکده ها

3.      شناسایی دانشجویان علاقمند و هدایت و راهنمایی آنها

4.      شناسایی صنایع متقاضی خدمت

5.      جلب مشارکت اعضای هیات علمی در طرح های مشترک

6.      جلب مشارکت صنایع برای همکاری با دانشگاه

7.      شناسایی افراد علاقمند به همکاری در بحث کارشناسی صنایع

  برنامه عملیاتی جهت جلب مشارکت درون بخشی


1.      برگزاری جلسات هم اندیشی با اعضای هیات علمی

2.      تشکیل بانک اطلاعات جامع از توانمندی های اجرایی و پژوهشی اعضای هیات علمی و کارشناسان دانشگاه

3.      برگزاری کارگاه آموزشی ویژه اعضای هیات علمی و کارکنان در راستای اهداف دفتر (نحوه گرنت نویسی- پروپوزال نویسی ارگان ها و مراکز...)

4.      انتخاب پژوهشگر نمونه هیات علمی در بخش صنایع

5.      انتخاب پژوهشگر نمونه دانشجو در بخش صنایع

6.      طراحی وب سایت و معرفی امکانات اجرایی– آزمایشگاهی و پژوهشی

7.      استخراج و خلاصه برداری ازطرح های پژوهشی انجام شده تا کنون

8.      تهیه گزارش از توانمندی های اجرایی و پژوهشی اعضای هیات علمی و کارشناسان دانشگاه

9.      شناسایی اولویت های پژوهشی مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی و اعلام به هیات علمی

10.  شناسایی اولویت های سازمان های دولتی و خصوصی و اعلام به اعضای هیات علمی و دانشجویان

11.  اخذ پروپوزال های سایر سامان ها و اعلام به اعضای هیات علمی و دانشجویان

12.  عضویت درمراکز تحقیقاتی داخلی

13.  تهیه بانک اطلاعاتی از امکانات دانشگاه و سازمان های همکار

14.  برگزاری جلسه با سازمان های همکار با هدف شناسایی امکانات

15.  برگزاری جلسه با دانشگاه های فعال شهرستان با هدف شناسایی امکانات

16.  بازدید از دفاتر ارتباط با صنعت موفق سایر دانشکده ها


    برنامه عملیاتی جهت جلب مشارکت برون بخشی
 

1. برگزاری جلسه هم اندیشی با حضور صاحبان صنایع

2. اطلاع رسانی وسیع امکانات دانشگاه (پوستر-بنر-وب سایت و..)

3. شناسایی مخاطبین کلیدی در سطح بازار

4. انجام نیازسنجی از سطح صنایع با هدف جلب مشارکت (تقویم آموزشی )

5. برگزاری جلسه هم اندیشی با حضور صاحبان صنایع

6. انجام مجموعه مداخلات اموزشی در راستای جلب مشارکت صنایع

7. استفاده از کارشناسان سازمان ها جهت تدریس درکلاس

8. انتخاب پژوهشگر نمونه صنعتی (ازصنایع محلی )

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر