8:42:02 AM 1402 / 01 / 01
 

طرحهای تحقیقاتی مصوب شورای HSR دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

سال 1396

ردیف

کد

عنوان فارسی

وضعیت طرح

مجریان طرح به ترتیب

1

96108

بررسی نگرش زنان تک فرزند مراجعه کننده به مراکز خدات جامع سلامت، نسبت به فرزندآوری و عوامل مرتبط با آن در دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1396

در دست اجرا

خانم ام البنین مشهدی، آقای دکتر سیدعلیرضا مروجی، خانم اعظم مدیحی، خانم دکترزهرا نخی

2

96109

تحلیل وضعیت صندوقهای مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از منظر کنترلهای داخلی

در دست اجرا

آقای امیرعباس جوادیان، آقای دکتر حمیدرضا گیلاسی، آقای مقداد راحتی، آقای رضا نعناکار

3

96217

بررسی کیفیت آب استخرهای شنای کاشان و آران و بیدگل از نظر فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژی در سال 1397

در دست اجرا

خانم ناهید رئیسی ورکانی ، آقای امین پراور، آقای محسن فتحی مقدم،

4

96218

بررسی عوامل موثر بر بهداشت دهان و دندان بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در دانش آموزان پایه دهم تا دوازدهم مدارس شهر کاشان در سال 1395-1396

در دست اجرا

خانم اکرم مهتری طاهری، آقای دکتر ذبیح اله قارلی پور

 
 

سال 1395

ردیف

کد

عنوان فارسی

وضعیت طرح

مجریان طرح به ترتیب

1

9528

مقایسه تأثیر روش های سخنرانی، فیلم و کتابچه آموزشی بر آگاهی و عملکرد تغذیه ای دانش آموزان مقطع ابتدایی کاشان در سال تحصیلی 1395-96

در دست اجرا

خانم فریبا سیدی ، آقای دکتر محمد حسین خیاط کاشانی، آقای دکتر حمید رضا گیلاسی

2

95106

بررسی نیازهای سلامت نوجوانان دوره اول متوسطه در شهرستان آران و بیدگل در سال 1395

در دست اجرا

خانم الهه لامع آرانی، خانم دکتر اعظم باقری، آقای دکتر محمد مهدوی پناه، خانم لیلا داروغه

 
 

سال 1394

ردیف

کد

عنوان فارسی

تاریخ تصویب

61

94080

مقایسه بهای تمام شده اعمال جراحی گلوبال با تعرفه های طرح تحول نظام سلامت

1394/06/31

60

94067

بررسی میزان کسورات صورتحسابهای سازمان تامین اجتماعی بر حسب خطاهای نیروی انسانی و نرم‌افزاری در مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان سال 92-93

1394/05/06

59

94059

اندازه گیری فلزات سنگین Pb، Cd، Ni، Asدر نمک تصفیه شده دریاچه آران و بیدگل

1394/04/09

58

94009

بررسی آلودگی میکروبی صفحه کلید کامپیوترهاو تجهیزات پزشکی و عوامل مرتبط آن در بخش های مراقبت ویژه در بیمارستان شهید بهشتی کاشان  سال94

1394/01/18

 

سال 1393

ردیف

کد

عنوان فارسی

تاریخ تصویب

1

93034

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مردان شاغل در کارخانجات شهرستان کاشان از مشارکت آنان در مراقبتهای بارداری، زایمان و پس از زایمان در سال 1393

1393/02/16

2

93060

بررسی ارتباط بیماری دو قطبی با خلق یوتایمیک یا انواع  اختلالات  خواب

1393/04/03

3

93111

 بررسی رفتارهای مرتبط با سلامت در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر کاشان در سال تحصیلی 1392-93

1393/06/04

4

93112

بررسی رشد کودکان زیر 2 سال روستایی کاشان در سال 92

1393/06/04

5

93161

 بررسی ارزیابی عملکرد پرستاران بر اساس مدل ارزیابی 360 درجه: مطالعه موردی بیمارستان سیدالشهدا

1393/09/04

6

93162

 بررسی وضعیت تکامل کودکان 4-60 ماهه کاشان و اران و بیدگل سال 1393

1393/09/04

7

93163

بررسی رضایتمندی مراجعین و دریافت کنندگان خدمت از خدمات واحد بهداشت خانواده در مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان93

1393/09/04

سال 1392

ردیف

کد

عنوان فارسی

تاریخ تصویب

1

92021

تاثیر برنامه آموزشی براساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده برمصرف شیر توسط دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی در شهرستان کاشان سال 1391

1392/02/17

2

92022

بررسی نظرات پزشکان خانواده در خصوص علل ارجاع بیماران تحت پوشش بیمه روستایی به سطوح بالاتر در مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان:1385-1390

1392/02/17

3

92045

بررسی تاثیر آموزش برمبنای الگوی ارتقای بهداشتی بر توانمندسازی رابطین بهداشت یائسه مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در زمینه یائسگی: 1391

1392/03/21

4

92093

بررسی وضعیت نیروی انسانی مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در مقایسه با استانداردهای وزارت بهداشت :1385تا 1390

1392/07/02

5

92089

ارزیابی سبک زندگی سالمندان مقیم شهرستان کاشان در سال 1392

1392/07/02

6

92106

ارتقاء سلامت مادر و کودک از طریق ادغام خدمات مراقبتهای بهداشت روان در دوران حاملگی

1392/08/14

 

سال 1391

ردیف

کد

عنوان فارسی

تاریخ تصویب

44

91130

تاثیر آرام سازی بر میزان استرس و اضطراب و افسردگی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی  شهرستان کاشان

1391/12/08

43

91086

بررسی تاثیر آموزش بهداشت فردی بر ارتقاء آگاهی و عملکرد بهداشتی دانش آموزان ابتدایی شهر کاشان در سال 1391

1391/08/16

42

91034

بررسی وضعیت تغذیه دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1391

1391/04/27

41

91029

بررسی استمرار استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری پس از زایمان و عوامل مرتبط با آن در شهرستان کاشان سال 1391

1391/04/06

 

سال 1390

ردیف

کد

عنوان فارسی

تاریخ تصویب

1

90012

بررسی تخفیفات پرداختی به بیماران بستری در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1390 و ارائه راهکارهای مناسب

1390/03/17

2

90040

تعیین وضعیت شاخصه های بهداشتی و بهسازی و  سطح آلودگی قنادیهای شهر کاشان و عوامل مرتبط با آن شاخصه های در سال 1390

1390/06/22

3

90039

بررسی عوامل اجتماعی و هیجانی مرتبط با ابتلا به سوء مصرف مواد مخدر در مراجعین  مراکز ترک اعتیاد شهرهای کاشان و آران وبیدگل 1390

1390/06/22

4

90081

بررسی موانع و محرک های انجام آزمون های غربالگری سرطانهای شایع زنان شهرستان کاشان در سال 1390

1390/11/11

5

90097

بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی باور سلامتی در پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی در زنان خانه دار شهر کاشان در سال 1391

1390/12/16

 

سال 1389

ردیف

کد

عنوان فارسی

تاریخ تصویب

35

89060

بررسی شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان کاشان از دیدگاه معلمان در سال 1389

1389/12/10

34

89026

بررسی ارتباط سلامت روان مادران با وضعیت شیردهی در زنان مذاجعه کنده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کاشان سال 89-1388

1389/06/30

33

89025

بررسی رابطه ارتباط شادکامی با اشتغال خارج از منزل در زنان متاهل شهرستان کاشان

1389/06/30

32

89018

بررسی مقایسه ای نیروی انسانی مورد نیاز واحد بهداشت خانواده پایگاههای بهداشت بر اساس حجم کار مورد انتظار با وضعیت موجود در شهر کاشان در سال 1389

1389/05/19

31

89017

بررسی وضعیت کنترل های داخلی انبارهای دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1388

1389/05/19

30

89001

نیازسنجی آموزش بهداشت مدارس شهرستان کاشان در سال 1388

1389/01/31

 

سال 1388

ردیف

کد

عنوان فارسی

تاریخ تصویب

29

88058

بررسی رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارکنان حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1388

1388/12/18

28

88031

بررسی اولویتهای آموزش مداوم مشمولین پرستار و ماما شاغل در مراکز بهداشتی، درمانی و آموزشی شهرستان های کاشان و آران و بیدگل

1388/08/26

27

88030

بررسی اولویتهای آموزش مداوم پزشکان عمومی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1388-89

1388/08/26

26

88022

بررسی میزان و علل درآمدهای ثبت نشده ناشی از خدمات ارائه شده به بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سه ماهه چهارم سال 1387.

1388/06/31

25

88007

بررسی کیفیت ارائه مراقبتهای مامایی و میزان رضایتمندی از آن در بخش لیبرو زایمان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 1388

1388/03/05

24

88006

بررسی ارتباط عوامل خطر با بروز توده های پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی و کلینیکهای تخصصی در  شهر آران و بیدگل در سال 1388

1388/02/15

 

سال 1386

ردیف

کد

عنوان فارسی

تاریخ تصویب

12

86064

طراحی گزارشگری مالی درون سازمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1386

1386/11/30

11

86063

 شیوع سندروم متابولیک در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان

1386/11/23

10

86061

بررسی فراوانی عوامل مرتبط عود اعتیاد در بیماران دچار اعتیاد مجدد مرکز اعتیاد سروش شهرستان کاشان سال 1386

1386/11/08

9

86054

تعیین میزان و علل و علل کسورات صورت حساب های ارسالی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کاشان به سازمان تامین اجتماعی در نیمه اول سال 1386

1386/10/25

8

86053

بررسی آلودگی میکروبی آب آشامیدنی اتوبوس های بین شهری در شهرستان کاشان سال 1387

1386/10/25

7

86051

بررسی شیوع سندروم دید کامپیوتری در کاربران کامپیوتر شاغل در دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 1386

1386/10/25

6

86049

بررسی فراوانی موارد شکست درمان و عوامل مرتبط با آن در مراکز MMTکاشان در سال 1386

1386/10/11

5

86043

بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان در شهرستان کاشان 1386

1386/09/13

4

86042

بررسی ارتباط عوامل تغذیه ای ، فردی با پوسیدگی اولین دندان مولر دائمی در دانش آموزان مقطع ابتدائی

1386/09/13

3

86041

بررسی اپیدمیولوژیک حوادث ترافیکی منجر به مرگ در شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل فروردین 85 لغایت مهرماه 86

1386/09/13

 

سال 1385

ردیف

کد

عنوان فارسی

تاریخ تصویب

2

85005

بررسی شاخصهای اپیدمیولوژیک غیبتهای ناشی از بیماریها در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1385

1385/03/16

 

سال 1383

ردیف

کد

عنوان فارسی

تاریخ تصویب

1

83029

بررسی هزینه های جاری مستقیم و غیر مستقیم مراکز بهداشتی درمانی روستایی و خانه های بهداشت بمنظور تعیین سرانه هزینه خدمات بهداشتی درمانی جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1382

1383/10/22

بروزرسانی: 21/ 5 / 1397 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر