8:32:19 AM 1402 / 01 / 01
 

سرپرست دفتر نظارت و ارزشیابی طرحهای تحقیقاتی:دکتر امیر قادری

دفتر نظارت و ارزشیابی طرحهای تحقیقاتی دانشگاه با توجه به رسالت خود، در خصوص مدیریت طرحهای تحقیقاتی دانشگاه انجام وظیفه می کند. این دفتر مدیریت پروژه های تحقیقاتی را در معاونت معاون تحقیقات و فناوری بر اساس شرح وظایف بر عهده دارد و کلیه امور مربوط به طرحهای تحقیقاتی را از بدو ورود به معاونت معاون تحقیقات و فناوری تا زمان تسویه حساب کامل انجام می‌دهد. این دفتر با سه نیروی ثابت ( دکترای مطالعات اعتیاد و کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی و کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت)  در حال حاضر فعالیت می‌کند. برخی از وظایف دفتر به شرح زیر است:

1- تهیه و تنظیم صورتجلسه کمیته اخلاق و شورای پژوهشی - مصوبات مربوط به صورتجلسه و پیگیری آنها

2- انجام مکاتبات و امور پیگیری مربوط به بندهای صورتجلسه کمیته اخلاق

3- بایگانی نامه های اداری

4- تهیه قرارداد طرح های تحقیقاتی

5- تهیه و گزارش صورت اجناس اموالی طرح ها

6- مطابقت فاکتورهای طرح های تحقیقاتی با پروپوزال

7- اعلام گزارش طرح های پایان یافته به بانک اطلاعاتی

8- اعلام گزارش ساعات فعالیت اعضای هیئت علمی در جلسات

9- ورود اطلاعات پروپوزال های جدید در سامانه پژوهش

10- پیگیری فایل های الکترونیکی طرح های قبلی و ورود به سامانه

11- به روز رسانی اطلاعات طرح های تحقیقاتی در سامانه پژوهش

12- ارائه گزارش از وضعیت طرح های تحقیقاتی و پرداخت های قبلی بطور ماهانه

13- تهیه گزارش عملکرد دفتر نظارت و ارزشیابی هر 3 ماه یکبار جهت درج در وب سایت و مجله پژوهش

14- تهیه و تنظیم صورتجلسات شورای پژوهشی

15-  ورود اطلاعات مصوبات صورتجلسات شورای پژوهشی و کمیته اخلاق درزمینه طرح ها  به سامانه پژوهش

16-  مکاتبات و امور مربوط به بندهای صورتجلسه شورای پژوهشی 

17-  تحویل گرفتن، دسته بندی و بایگانی نامه های اداری

18 -  به روز رسانی وب سایت معاونت

19-  ارسال نامه به سایر مجریان و همکاران طرح ها

20- تحویل نامه های اداری

تاریخ بروزرسانی: 6 مهر 1401

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر