EN |
    ورود
   12:48:11 AM
1400 / 04 / 02
 

 

 

عنوان کارگاه
کارگاه آموزشی آشنایی با سایت Mosby nursing consult skill
تاریخ برگزاری
13/10/1389
محل برگزاری
سالن دکتر محمد قریب
نام اساتید
سمیه نادی
برنامه کارگاه
ساعت
عنوان
مدرس
30/9-9
معرفی کلی INLM
سمیه نادی
10-30/9
معرفی کلی چگونگی ثبت در INLM
و گرفتن Username Password
سمیه نادی
15/10-10
استراحت و پذیرایی
 
11-15/10
معرفی کلی  Mosby nusing consult skill
سمیه نادی
45/11-11
آموزش نحوه کامل استفاده و جستجو از
Mosby nusing consult skill
سمیه نادی
12-45/11
جمع بندی مباحث کارگاه
 
 
 
سرفصل های آموزشی
1- معرفی کلی INLM2- معرفی کلی چگونگی ثبت در INLMو گرفتن Username Password3-  معرفی کلی  Mosby nusing consult skill4- آموزش نحوه کامل استفاده و جستجو ازMosby nusing consult skill
گروه هدف
اعضاء هیئت علمی پرستاری و دانشجویان کارشناسی ارشد
شرایط افراد شرکت کننده
-
آدرس و شماره تلفن تماس
دانشگاه علوم پزشکی کاشان- معاونت پژوهشی- امور کارگاهها 5552999-0361
کارشناس مسوول ثبت نام
ناهید چهارباغی
امتیاز بازآموزی
بند 29 از مصوبه 676 جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 24/3/89
مجوز سازمان برنامه ریزی کشور
-
مهلت ثبت نام
ثبت نام اولیه انجام شده است.
هزینه ثبت نام
-
توضیحات
برگزار شد.