8:14:09 AM 1402 / 01 / 01
 

 

 

مجموعه ای از مقالات ژورنال ها Preprints, Conference proceedings پایان نامه ها و موارد دیگر
پایگاههای پژوهشهای کوید 19 از سازمان جهانی بهداشت که هر روز به روز می شود.
مجموعه رایگان دانشگاه کمبریج در موضوع کوید 19
اخبار و منابع کووید 19 در کاکرین
آخرین اطلاعات مربوط به کرونا ویروس در UpToDate
اخبار و انتشارات، داده‌ها و اتفاقات کوید 19  از مرکز کنترل و پیشگیری بیماریهای اروپا 
وایلی مجموعه ای از مقالات ژورنال و فصل های کتاب  راجع به تحقیقات کروناویروس را به صورت رایگان در دسترس جامعه علمی جهانی قرار می دهد. در روزهای کاری ، مقالات تازه منتشر شده در مدت 24 ساعت منتشر می شوند.
منابع روز در تشخیص  ودرمان کوید 19

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر