8:36:38 PM 1400 / 03 / 29
 
 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

1

آقای دکتر حمید رضا بنفشه

رئیس شورا

2

آقای دکتر ابوالفضل اعظمی

نایب رئیس شورا

3

آقای دکتر رضا کردی

عضو شورا

4

آقای دکتر مسعود مطلبی

عضو شورا

5

آقای دکتر حبیب اله مرادی

عضو شورا

6

آقای مهندس علی اصغر خواجه وندی

عضو شورا

7

آقای دکترمحسن تقی زاده

عضو شورا

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر