8:34:03 PM 1400 / 03 / 29
 

فرم ارزیابی اختراع

فرم کارگاه های برگزار شده در سامانه وزارت بهداشت

پتنت های اعضای هیأت علمی جهت بارگزاری در سامانه وزارت بهداشت


·        توجه شود کلیه فرم ها به صورت انلاین طراحی شوند.

·        فایل های مرتبط با عناوین نامبرده در پوشه فایل های مرتبط موجود می باشد.

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر