EN |
    ورود
   10:58:21 PM
1401 / 12 / 29
 
 

 
 

 

تاریخ بروز رسانی:14/ 10/ 1400

  
تعداد بازدیدهای امروز: 199
تعداد بازدیدکنندگان امروز: 170
 
      

ردیف

موضوع

دبیر علمی برنامه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

1-      

کنفرانس یک روزه تازه های تشخیص ودرمان بیماری لوپوس اریتماتوزیس سیستمیک

دکتر کمال اصالت منش

 

14/ 8/ 94

دانشکده پزشکی

سالن اجتماعات دکتر محمد قریب

2-      

کارگاه اخلاق در پژوهش

 

21/ 8/ 94

دانشکده پزشکی

سالن اجتماعات دکتر محمد قریب

3-      

کنفرانس یک روزه MS

 

دکتر سید علی مسعود

10/ 10/ 94

دانشکده پزشکی

سالن اجتماعات دکتر محمد قریب

4-      

سمپوزیوم یک روزه تازه­های بیماری­های اتوایمیون

دکتر احمد پیروزمند

12/ 3/ 95

سالن طبیب  دانشکده پزشکی

5-      

سمپوزیوم یک روزه تازه های بیماری آرتریت روماتوئید

 

دکتر بتول زمانی

27 /8/ 1395

سالن طبیب  دانشکده پزشکی

6-       

کنفرانس علمی  یک روزه  اختلال تیروئید (1)

 

دکتر مجید مظفری فوق تخصص غدد

8/ 4/ 96

 

دانشکده پزشکی

سالن اجتماعات دکتر محمد قریب

7-      

کنفرانس علمی  یک روزه اختلال تیروئید (2)

 

دکتر مجید مظفری  فوق تخصص غدد

22/ 4/ 96

 

دانشکده پزشکی

سالن اجتماعات دکتر محمد قریب

8-      

کنفرانس علمی  یک روزه اختلال تیروئید (3)

 

دکتر مجید مظفری فوق تخصص غدد

5/ 5/ 96

 

دانشکده پزشکی

سالن اجتماعات دکتر محمد قریب

9-

تازه های تشخیص ودرمان استئو پروز

دکتر اصالت منش

11/ 8/ 96

دانشکده پزشکی

سالن اجتماعات دکتر محمد قریب

10-

کنفرانس علمی  یک روزه تازه های بیماری های  اتوایمیوندرنورولوژی

موضوع

دکتر سید علی مسعود

7/ 10/ 96

سالن اجتماعات دکتر محمد قریب

محل برگزاری

11-

کنفرانس علمی  یک روزه نقش micro RNAدربیماری های خود ایمنی

دکتر احمد پیروزمند

 

آبانماه 97

دانشکده پزشکی

سالن اجتماعات دکتر محمد قریب

12-

کنفرانس علمی  یک روزه کاربرد PCRجهت تشخیص بیماری های عفونی و اتوایمیون

 

دکتر احمد پیروزمند، دکترای ویروس شناسی

26/ 4/ 98

دانشکده پزشکی

سالن اجتماعات دکتر محمد قریب

13-

کنفرانس علمی یک روزه  هپاتیت و مراقبت پرستاری

دکتر ندا میرباقر- دکترای پرستاری

2/ 5/ 98

دانشکده پزشکی

سالن اجتماعات دکتر محمد قریب

 

14-

کارگاه آشنایی با سامانه پژوهان

 

13/ 7/ 98

آموزگاه پامچال، طبقه چهارم بیمارستان شهید بهشتی