11:19:14 PM 1402 / 01 / 01
 

معاون آموزشی پژوهشکده : آقای دکتر محمود سلامی زواره

وظایف معاون آموزشی پژوهشکده

1-      تعیین اولویتهای آموزشی پژوهشکده و انعکاس به رئیس پژوهشکده جهت تصویب در طرح شورایعالی، اخذ مجوز و برنامه ریزی برای جذب دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش محور، دوره های تکمیلی، دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D by Research) و پسا دکتری (Post Doctorate) در رشته های مربوطه

2-      بررسی درخواست های دانشجویان سایر دانشگاهها جهت انجام پایان نامه های دانشجویی درزمینه پژوهشی پژوهشکده

3-      هماهنگی با سایر سازمانها جهت همکاری در مهارتهای تحقیقاتی و پایان نامه ها

4-      ارائه گزارشات سالیانه درزمینه فعالیتهای آموزشی پژوهشکده به رئیس پژوهشکده و شورایعالی

5-      برگزاری کنگره ها، کارگاه پژوهشی، سمینارها، دوره های آموزشی و تورهای علمی

6-      برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت یا بلند مدت مهارتهای پژوهشی در محل پژوهشکده

7-      برنامه ریزی و همکاری علمی، آموزشی و برگزاری دوره های مشترک با سازمانهای ملی و بین المللی در مقاطع مختلف تحصیلی (by research)براساس آئین نامه و مقررات دانشگاه/ سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

8-      ایجاد و راهه اندازی دفتر اموزش مداوم

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر