EN |
    ورود
   8:23:41 AM

Affiliation مرکز تحقیقات بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان ::: Affiliation فارسی مرکز: مرکز تحقیقات بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران ::: Affiliation انگلیسی مرکز: Infectious Diseases Research Center, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran  

1402 / 01 / 01
 
 
 
 
تعداد بازدیدهای امروز: 86
تعداد بازدیدکنندگان امروز: 84
 
      

اهداف

  • اطلاع رسانی به واحدهای علمی –پژوهشی داخل و خارج دانشگاه از وجود امکانات و پتانسیل های مرکز
  • توسعه ارتباطات بین المللی و بین بخشی
  • توجه به پژوهش های کاربردی
  • برقراری ارتباط با ذینفعان خارج از سیستم دانشگاه به منظور جذب بودجه
  • اصلاح فرآیند موجود در تسریع و اتمام طرح های تحقیقاتی

چشم انداز

ما برآنیم تا با فراهم کردن زمینه و امکانات مورد نیاز، در انجام پروژه های تحقیقاتی پایه وبالینی مشارکت داشته و به عنوان یکی از مراکز تحقیقاتی فعال در سطح منطقه شناخته شود. امید است که ضمنپرورش و تربیت پژوهشگران متخصص، نتایج تحقیقات و فعالیتهای این مرکز منجر به یافتن روشهای جدید درمانی و تشخیصی ودر نهایت ارتقاء سطح سلامت جامعه شود.