3:54:04 PM 1400 / 04 / 02
 

 پژوهشکده  علوم پایه مجموعه ای ماموریت محور متشکل از حداقل 3 مرکز تحقیقاتی است که دارای اهداف و ماموریت مشترکی در زمینه کاربرد علوم پایه می باشد. این مراکز، فعالیت های پژوهشی خود را به صورت انسجام یافته در راستای سیاست های کلی پژوهشکده به انجام رسانده و در ساختار تشکیلاتی آن جای دارند.

پژوهشکده علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی کاشان دارای سه مرکز تحقیقاتی تحت پوشش به شرح زیر می­باشد:

مرکز تحقیقات فیزیولوژی

مرکز تحقیقات علوم تشریح

مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در بیماری­های متابولیک

 

 

 

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر